Uncategorized

باربری تهران به بندر انزلی /قیمت بگیر پشیمون نمیشی

قیمت باربری تهران به بندر انزلی و هزینه باربری تهران تا انزلی و کرایه نیسان تهران انزلی و حمل بار به انزلی از جمله سر فصل های باربری تهران به بندر انزلی است

قیمت باربری تهران به بندر انزلی:

قیمت باربری تهران به بندر انزلی با وانت:

همواره به یاد داشته باشید که قیمت حمل تهران به بندر انزلی=قیمت کرایه تهران به بندر انزلی+قیمت بارگیری و تخلیه

قیمت اثاثیه منزل از خاوران به بندر انزلی1800000 تومان

قیمت بارگیری و تخلیه برابر جدول حمل بار اثاثیه بندر انزلی است
قیمت باربری بندر انزلی ازقلعه حسن خان  با وانت برابراست 1800000 تومان

تعرفه  اسباب کشی را باید به این مبلغ اضافه کرد

باربری تهران به بندر انزلی
باربری تهران به بندر انزلی

قیمت باربری تهران به بندر انزلی با نیسان

همواره به یاد داشته باشید که قیمت حمل تهران به بندر انزلی=قیمت کرایه تهران به بندر انزلی+قیمت بارگیری و تخلیه

قیمت حمل اثاثیه منزل از شور اباد به بندر انزلی1900000 تومان

قیمت بارگیری و تخلیه برابر جدول حمل بار اثاثیه بندر انزلی است

قیمت باربری بندر انزلی ازقلعه حسن خان  با نیسان برابراست 1900000تومان
تعرفه  اسباب کشی را باید به این مبلغ اضافه کرد

 

قیمت باربری تهران به بندر انزلی با خاور

همواره به یاد داشته باشید که قیمت حمل تهران به بندر انزلی=قیمت کرایه تهران به بندر انزلی+قیمت بارگیری و تخلیه

قیمت حمل اثاثیه منزل از شهریار به بندر انزلی3200000تومان

قیمت بارگیری و تخلیه برابر جدول حمل بار اثاثیه بندر انزلی است 3500000 تومان

قیمت باربری بندر انزلی ازقلعه حسن خان  با خاور برابراست3500000 تومان
تعرفه  اسباب کشی را باید به این مبلغ اضافه کرد

قیمت باربری تهران به بندر انزلی با تریلی

همواره به یاد داشته باشید که قیمت حمل تهران به بندر انزلی=قیمت کرایه تهران به بندر انزلی+قیمت بارگیری و تخلیه

قیمت حمل بار از شمس اباد به بندر انزلی با تریلی7000000تومان

کرایه باربری از آهن مکان به بندر انزلی با تریلی کفی 7000000تومان
تعرفه باربری  از تهران به بندر انزلی با ترانزیت 9000000تومان

برای تعیین قیمت تخلیه و بارگیری به جدول اجاره لیفتراک یا جرثقیل مراجعه کنید

باربری تهران به بندر انزلی
باربری تهران به بندر انزلی

خرده بار از تهران به  انزلی:

باربری وطن 55187272

پایانه کالای تهران55295782-4

شهرک خرده بار56902312

باربری و اتوماسیون بیهقی 88544010-14

پیشتاز بندر55187986

باربری صداقت 55187455

پیام شمس 53043805-55304369

حمل خرده بار تهران 33137393

باربری فارس 55186920

باربری شاهین55052997

فردوس 55073186

باربری تهران سغادت 55305410

باربری تهران 55187093-09122191094

کرمان55187740

باربری شهاب 55324489

شهاب صالحی55187772

عامری55187558

عامری گرجی 55048351

باربری صابر55304265

شرکت میر حسینی 55352843-09126112024

باربری حبیبی55187189-95

دشت گرگان 55057151-55070064

جهان بار 55305707-55305749

باربری قدس55187000و55188000

زمرد راه 55636566-55806911

خرده بار از تهران به  انزلی با ماشین باری:

برای ارسال خرده بار با باربری وطن  تماس بگیرید02155187272

شماره تلفن همراه : ۰۹۱۱۳۸۱۱۳۳۷

آدرس تخلیه: بندر انزلی ، خیابان شهید تقی پدرصفت ، نمایندگی باربری وطن

خرده بار از تهران به  انزلی با اتوبوس:

برای اقلامی استفاده میشود که نیاز به بیمه نداردتلفن: ۵۳۸۲۶ ۰۲۱

خرده بار از تهران به  انزلی با حمل هوایی

یکی از شرکت های مورد نظر سیطره اسمان ابی با شماره02141182

توضیح اینکه منظور از حمل هوایی تا جایی که فرودگاه موجود باشد

باربری تهران به بندر انزلی
باربری تهران به بندر انزلی

لیست باربری های انزلی

پایانه باربری انزلی

نام باربری

تلفن

آبادان۱۳۳۳۷۲۵۳۹۲
آریاترابر خزر۴۵۶۴۶۵۴۶
آزادگان (سپاه)۱۸۱۳۲۲۳۱۳
آسایش بار۱۳۴۳۴۴۷۹۳۷
انزل بار۴۴۴۲۳۲۱۲
انزل ترابر۴۴۴۲۷۱۳۰
انشان شمال۵۴۶۵۶۴۶۴۵۴
ایمن بار۴۴۴۳۸۸۴۰
باران طلایی۱۳۴۴۴۴۵۰۰۰
بارآوران۴۳۴۳۴۳۴۲
بیناد بار۱۳۴۴۵۰۵۰۱۰
پیک ۲۴۱۳۴۴۴۳۲۵۵۰
پیک تیزرو۱۳۴۴۵۱۰۳۰۷
ترابری گیلان۱۸۱۳۲۲۸۲۴۰
تلاشگران۴۴۴۲۷۵۷۰
خاور بصیر۹۱۱۱۸۱۱۴۰۶
خلیج فارس۱۳۴۴۴۴۴۲۱۰
داخلی صنایع۱۳۴۴۴۲۲۰۹۸
راحیل بار۱۳۴۴۴۲۷۲۹۰
رامین بار۱۳۴۴۵۲۷۹۷۷
راه سلامت۴۴۴۳۷۱۴۰
راهبان انزلی۴۴۴۳۹۸۷۳
ره سالم۱۳۴۴۴۴۴۰۷۴
رهنورد گیلان۹۱۳۳۲۶۲۷۳۲
رهوار ترابر۴۴۴۴۲۹۰۸
سالارجاده۱۳۴۴۴۳۷۳۰۲
فاخته بار۱۳۴۴۴۲۸۸۰۰
کامیونداران۱۳۴۴۴۲۳۰۶۰
کیان بار۱۳۴۴۴۲۵۳۱۰
گذربار۱۸۱۳۲۲۳۹۶
مالابار۱۳۴۴۴۴۱۱۵۷
مرجان خزر۴۴۴۳۸۹۸۶
میثاق۱۲۱۲۱۲۱۲۱
میعاد بار۱۳۴۴۴۳۷۲۶۰
نخستین راه۴۴۴۳۶۱۶۲
نسیم انزلی۴۴۴۲۵۹۲۴
همیار گیل۹۱۱۱۸۱۱۷۴۲
یعقوب پور۱۳۴۴۴۲۵۹۲۰

باربری وطن انزلی

شماره تلفن همراه : ۰۹۱۱۳۸۱۱۳۳۷

آدرس : بندر انزلی ، خیابان شهید تقی پدرصفت ، نمایندگی باربری وطن

باربری فارس انزلی

  • تلفن: 55186920-7 تهران
باربری قدس انزلی

55187725 تهران

باربری پیام شمس

02155304368

باربری ساحل قو انزلی

09116061274

باربری همشهری انزلی

09114528255

باربری غازیان انزلی

09118103343

باربری صفایی انزلی

01344422396

باربری صبا انزلی

091142175029

 

باربری تهران به بندر انزلی
باربری تهران به بندر انزلی

حمل بار به  انزلی:( باربری  انزلی )

شاید بدون اغراق بتوان گفت باربری در شهری مانند  انزلی و حمل بار به  انزلی جز پر رونق ترین هاست.

علرغم مرکز استان نبودن ان شاید بعد از رشت بهترین گزینه استانی باربری تهران  انزلی و باربری  انزلی تهران باشد

حمل بار به  انزلی با وانت بار ( باربری وانت بار  انزلی )

حمل بار  انزلی از تهران با کرایه 1600000تومان

حمل بار اثاثیه منزل با وانت بار1700000 تومان ماشین کفی دار
ارسال بار به  انزلی با وانت یخچال دار3400000 تومان

قیمت حمل بار اثاثیه منزل اثایه منزل با باربری  انزلی رشت باید از باربری رشت قیمت دقیق گرفت

حمل بار به  انزلی با نیسان ( باربری نیسان  انزلی )

حمل بار  انزلی از تهران با کرایه 2800000تومان

حمل بار اثاثیه منزل با نیسان بار2800000 تومان
ارسال بار به  انزلی با وانت یخچال دار3500000 تومان

قیمت حمل بار اثاثیه منزل اثایه منزل با باربری  انزلی رشت باید از باربری رشت قیمت دقیق گرفت

حمل بار به  انزلی باخاور( باربری خاور  انزلی )

حمل بار  انزلی از تهران با کرایه 3400000 تومان

حمل بار اثاثیه منزل با خاور مسقف3700000تومان
ارسال بار به  انزلی با خاور یخچال دار7000000 تومان

قیمت حمل بار اثاثیه منزل اثایه منزل با باربری  انزلی رشت باید از باربری رشت قیمت دقیق گرفت

هزینه بارگیری و تخلیه کارگر را به تفکیک ببینید

حمل بار میل گرد با تریلی کفی 7000000
ارسال بار به  انزلی با تریلی یخچال دار14000000 تومان

باربری انزلی به مشهد

برای اگاهی از قیمت انزلی به مشهد باید به باربری های بالا مراجعه کردباربری مشهد به انزلی

قیمت حمل بار اثاثیه منزل اثایه منزل با باربری  انزلی مشهد باید از باربری مشهد قیمت دقیق گرفت

ضمنا هزینه بارگیری و تخیله به ان اضافه میشود و ظرفیت ماشین ها را در این مقاله ببینید

فاصله صد کیلومتری با مرکز استان با عث رونق حمل بار از مشهد به  انزلی شده است که میتوانید به ان مراجعه کنید و از قیمت این مسیر اگاه شوید

وجود بندر مانند انزلی کار حمل بار و باربری تهران انزلی و باربری انزلی تهران را رونق بخشیده است

برای اشنایی بیشتر با شهر بندر انزلی به ویکی پدیا انزلی مراجعه بفرمایید

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید