Uncategorized

باربری تهران به بندر امام خمینی (سربندر )/قیمت بگیر پشیمون نمیشی

باربری تهران به بندر امام ( سر بندر ) و هزینه باربری تهران به بندرامام خمینی  و کرایه تریلی از تهران به سربندر و نیسان بندر امام (سر بندر) تهران موضوع بحث ماست

فهرست مطالب

 هزیه باربری از تهران به بندر امام خمینی

هزیه باربری از تهران به بندر امام  برای وانت بار

برای تعیین کرایه همواره به یاد داشته باشیم :

که هزینه حمل یا کرایه حمل بار + هزینه بارگیری و تخلیه برابر هزینه باربری هر مسیر

و این هزینه معمولا با وجود رانندگان بومی معمولا کمتر از مسیر باربری بندر امام (سربندر ) تهران است

قیمت کرایه باربری تهران به بندر امام خمینی برای وانت بار

قیمت کرایه حمل برای وانت 3000000 تومان است

هزیه باربری از تهران به بندر امام خمینی برای نیسان

برای تعیین کرایه همواره به یاد داشته باشیم :

که هزینه حمل یا کرایه حمل بار + هزینه بارگیری و تخلیه برابر هزینه باربری هر مسیر

و این هزینه معمولا با وجود رانندگان بومی معمولا کمتر از مسی باربری بندر امام خمینی تهران است

قیمت کرایه باربری تهران به بندر امام خمینی برای نیسان

قیمت کرایه حمل برای وانت نیسان3200000 تومان است

هزیه باربری از تهران به بندر امام خمینی برای خاور مسقف

برای تعیین کرایه همواره به یاد داشته باشیم :

که هزینه حمل یا کرایه حمل بار + هزینه بارگیری و تخلیه برابر هزینه باربری هر مسیر

و این هزینه معمولا با وجود رانندگان بومی معمولا کمتر از مسی باربری بندر امام خمینی تهران است

قیمت کرایه باربری تهران به بندر امام خمینی برای خاور مسقف

قیمت کرایه حمل برای خاور مسقف6500000 تومان است

هزیه باربری از تهران به بندر امام ( سر بندر ) برای تریلی

برای تعیین کرایه همواره به یاد داشته باشیم :

که هزینه حمل یا کرایه حمل بار + هزینه بارگیری و تخلیه برابر هزینه باربری هر مسیر

و این هزینه معمولا با وجود رانندگان بومی معمولا کمتر از مسی باربری بندر امام خمینی تهران است

قیمت کرایه باربری تهران به بندر امام خمینی برای تریلی

قیمت کرایه حمل برای تریلی 13000000 تومان است

باربری تهران بندر امام
باربری تهران بندر امام

باربری تهران به بندر امام ( سربندر )

خرده بار از تهران به بندر امام خمینی:

باربری وطن 55187272

پایانه کالای تهران55295782-4

شهرک خرده بار56902312

باربری و اتوماسیون بیهقی 88544010-14

پیشتاز بندر55187986

باربری صداقت 55187455

پیام شمس 53043805-55304369

حمل خرده بار تهران 33137393

باربری فارس 55186920

باربری شاهین55052997

فردوس 55073186

باربری تهران سغادت 55305410

باربری تهران 55187093-09122191094

کرمان55187740

باربری شهاب 55324489

شهاب صالحی55187772

عامری55187558

عامری گرجی 55048351

باربری صابر55304265

شرکت میر حسینی 55352843-09126112024

باربری حبیبی55187189-95

دشت گرگان 55057151-55070064

جهان بار 55305707-55305749

باربری قدس55187000و55188000

زمرد راه 55636566-55806911

خرده بار از تهران به بندر امام خمینی با ماشین باری:

برای ارسال خرده بار با باربری وطن  تماس بگیرید02155187272

ادرس تخلیه :

  • بندر بندر امام خمینی،امام خمینی،بلوار آیت‌الله مدرس
  • 09166321473

خرده بار از تهران به بندر امام خمینی با اتوبوس:

برای اقلامی استفاده میشود که نیاز به بیمه نداردتلفن: ۵۳۸۲۶ ۰۲۱

خرده بار از تهران به بندر امام خمینی با حمل هوایی

یکی از شرکت های مورد نظر سیطره اسمان ابی با شماره02141182

 

باربری تهران بندر امام

حمل بار به بندر امام :

حمل بار به بندر امام  با وانت بار:

با توجه به بعد مسافت و عنایت به ماهیت بارها استفادهز وانت پیکان توصیه نمیشود.

مگر در شرایط خاص.

چرا که کرایه بار مسیر به بندر امام خمینی به مراتب بیشتر استهلاک ماشین است

بیشترین فراوانی ماشین های سبک مربوط به نیسان و حمل بار با نیسان به بندر امام خمینی است.

اما خاور مسقف مربوط به بار مبل به شهرستان های دور مانند بندر امام خمینیو بندر امام است

و تریلی هم مطابق امارها مانند گذشته بیشترین وزن را جابجا میکند

قیمت حمل بار و کرایه وانت بار3000000 تومان برای وانت بار از تهراناست

حمل بار به بندر امام  با نیسان

با توجه به بعد مسافت و عنایت به ماهیت بارها استفادهز وانت پیکان توصیه نمیشود.

مگر در شرایط خاص.

چرا که کرایه بار مسیر به بندر امام به مراتب بیشتر استهلاک ماشین است

بیشترین فراوانی ماشین های سبک مربوط به نیسان و حمل بار با نیسان به بندر امام خمینی است.

اما خاور مسقف مربوط به بار مبل به شهرستان های دور مانند بندر امام خمینیو بندر امام است

و تریلی هم مطابق امارها مانند گذشته بیشترین وزن را جابجا میکند

قیمت حمل بار و کرایه خاور مسقف3200000تومان برای نیسان است

حمل بار به بندر امام  باخاور

با توجه به بعد مسافت و عنایت به ماهیت بارها استفادهز وانت پیکان توصیه نمیشود.

مگر در شرایط خاص.

چرا که کرایه بار مسیر به بندر امام خمینی به مراتب بیشتر استهلاک ماشین است

بیشترین فراوانی ماشین های سبک مربوط به نیسان و حمل بار با نیسان به بندر امام خمینی است.

اما خاور مسقف مربوط به بار مبل به شهرستان های دور مانند بندر امام خوزستان  است

و تریلی هم مطابق امارها مانند گذشته بیشترین وزن را جابجا میکند

قیمت حمل بار و کرایه خاور مسقف6500000 تومان برای خاور مسقف است

حمل بار به بندر امام  با تریلی

با توجه به بعد مسافت و عنایت به ماهیت بارها استفادهز وانت پیکان توصیه نمیشود.

مگر در شرایط خاص.

چرا که کرایه بار مسیر به بندر امام خمینی به مراتب بیشتر استهلاک ماشین است

بیشترین فراوانی ماشین های سبک مربوط به نیسان و حمل بار با نیسان به بندر امام خمینی است.

اما خاور مسقف مربوط به بار مبل به شهرستان های دور مانند بندر امام خمینیو بندر امام است

و تریلی هم مطابق امارها مانند گذشته بیشترین وزن را جابجا میکند

قیمت حمل بار با تریلی از تهران به بندر امام  13500000 تومان است

باربری تهران به بندرامام

باربری تهران بندر امام
باربری تهران بندر امام

باربری بندر امام  به تهران

شماره باربری بندر امام 

آریا ترابر بندر امام خمینی06152357267
آلبوغبیش06152333139
باربری آرین06152300000
باربری رسام06152300000
باربری سینا نوین06152333139
پاشا ترابر پارسه6152224536
درفش بندر9161513358
ضامن بار6152320601
طلايه داران خيبر9161522410
نمايندگي بوتان ران(بندر امام خمینی)9182945608
وانت بار آزادگان652224030

باربری حردانی بندر امام خمینی

با شماره 06133451769 تماس بگیرید(منبع)

باربری ماهان ترابر بندر امام

با شماره9161711378 تماس بگیرید

باربری فارس بندر امام خمینی

با دفتر مرکزی در خیابان شوش تهران تماس بگیرید

02155186920

شماره تماس باربری شاهین بندر امام خمینی

  • بندر بندر امام خمینی،امام خمینی،بلوار آیت‌الله مدرس
  • 09167789854

شماره تماس باربری وطن بندر امام خمینی

  • بندر بندر امام خمینی،امام خمینی،بلوار آیت‌الله مدرس
  • 09166321473

باربری تهران به بندر امام خمینی

باربری تهران بندر امام
باربری تهران بندر امام

باربری بندر امام خمینی

باربری بندر امام خمینی به مشهد

باربری مشهد به بندر امام خمینی

برای اگاهی از قیمت بار این خط به باربری مشهد مراجعه کنید

باربری بندر امام خمینی به تهران

باربری تهران به بندر امام خمینی

برای اگاهی از قیمت بار این خط به باربری تهران مراجعه کنید

باربری بندر امام خمینی به اصفهان

باربری اصفهان به بندر امام خمینی

برای اگاهی از قیمت بار این خط به باربری اصفهان مراجعه کنید

باربری بندر امام خمینی به تبریز

باربری تبریز به بندر امام 

برای اگاهی از قیمت بار این خط به باربری تبریز مراجعه کنید

باربری بندر امام خمینی به شیراز

باربری شیراز به بندر امام ( سر بندر )

برای اگاهی از قیمت بار این خط به باربری شیراز مراجعه کنید

برای مطالعه باربری تهران به خوزستان به ان مراجعه بفرمایید

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید