Uncategorized

باربری از تهران به شیراز/قیمت بگیر پشیمون نمیشی

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 1 میانگین: 5]

باربری از تهران به شیراز و هزینه باربری تهران به شیراز و حمل بار از تهران به شیراز و کرایه حمل بار از تهران به شیراز موضوع امروز بحث ماست اما در حمل بار به شیراز باید به نکات زیر توجه کرد.

برای اشنایی بیشتر با مفهوم حمل ونقل مباحثی را در اینده اغاز خواهیم کرد.

این ها سوالاتی است که به ان پاسخ خواهیم داد.

شیراز و اصولا استان فارس بجهت وجود  صنایع مختلف باعث رونق ان شده است.

 باربری تهران به شهرستان

برای بهترین باربری تهران به شهرستان شیراز ویژگی بسیار را باید مد نظر داشت

شماره باربری شیراز به تهران

شماره باربری نیسان شیراز به تهران 09124213011

شماره باربری خاور شیراز به تهران 09905484373

شماره باربری وانت شیراز به تهران 09125108092

شماره باربری تریلی شیراز به تهران 02144891241

ارسال خرده بار از تهران به شیراز

ارسال خرده بار از یک بسته تا روباری های حجیم را شامل میشود بیچک یا شماره ان را در بایگانی حفظ کنید

هزینه حمل بار از تهران به شیراز

شامل هزینه حمل بار سبک و سنگین میشود

امکانات ویژه شهرستان بار برای حمل بار تهران به شیراز

ویژگی باربری بین شهری شهرستان بار
 • باربری ارزان تهران به شیراز
 • باربری مطمئن تهران به شیراز
 • انتقال و ارسال سریع از تهران به شیراز
 • باربری بین شهری با هزینه  مناسب و خدمات حرفه ای
 • خدمات بسته بندب حرفه ای برای ارسال به شیراز
 • خدمان پشتیبانی و پیگیری بار در جهت مشتری مداری و رضایت مشتریان
 • خدمان حمل و نقل کالا با تخیف ویژه

حمل بار به شیراز

حمل بار به شیراز شامل باربری سبک به شیراز و حمل بار سنگین به شیراز است

بیمه باربری آنلاین

بیمه باربری آنلاین تهران به شیراز و برعکس شیراز به تهران

بسته بندی مناسب اثاثیه منزل به شیراز

بسته بندی حرفه ای اثاثیه منزل از تهران به شیراز

حمل بار به شیراز
حمل بار به شیراز

حمل بار به شیراز ازاصفهان

همانطور که مطرح شد باربری به شیراز از شهرهای معروف بسیار متقاضی دارد.

و همواره باعث رونق این خط شیراز به ان شهرستان میشور مثلا باربری تهران به اصفهان است.

حمل بار به شیراز از مشهد

همانطور که مطرح شد باربری به شیراز از شهرهای معروف بسیار متقاضی دارد.

و همواره باعث رونق این خط شیراز به ان شهرستان میشور مثلا باربری تهران به مشهد است

حمل بار به شیراز از تبریز

همانطور که مطرح شد باربری به شیراز از شهرهای معروف بسیار متقاضی دارد.

و همواره باعث رونق این خط شیراز به ان شهرستان میشور مثلا باربری تهران به تبریز است

حمل بار به شیراز از رشت

همانطور که مطرح شد باربری به شیراز از شهرهای معروف بسیار متقاضی دارد.

و همواره باعث رونق این خط شیراز به ان شهرستان میشور مثلا باربری تهران به رشت است

لیست باربری های شیراز

آبادان (شیراز)

۰۷۱۳۷۳۵۳۹۶۰

اتوبار تهران شیراز

۰۹۱۰۳۸۲۴۵۲۵

اتوبار صداقت ( ویژه اسباب کشی)

۰۹۱۷۴۳۹۴۷۸۱
۰۷۱۳۷۷۲۳۴۱۰

اتوبار ملت

۰۷۱۳۸۶۰۴۸۵۰
۰۹۱۷۶۵۰۰۹۸۴

ارم ترابر فارس

۰۷۱۳۲۴۲۳۰۱۰

آریان پیمان راهنورد

۰۹۱۷۱۱۷۶۱۹۹

آشنا بار (ویژه اسباب کشی)

۰۹۱۷۴۲۷۰۷۰۰
۰۹۱۰۱۵۰۸۲۱۵)

حمل بار به شیراز
حمل بار به شیراز

امین بارشیراز

۰۷۱۳۲۴۲۳۰۶۴

باربران جنوب

۰۷۱۳۲۴۲۳۰۲۱

بزرگ ره آورد تیزرو

۰۷۱۳۲۴۲۸۰۶۹

بوتان ران

۰۷۱۳۲۲۶۷۰۷۵

پارس رونیز

۰۷۱۵۳۲۸۰۱۴۹

پخش رازی

۰۷۱۳۲۴۲۵۲۹۵

پیمان بار

۰۷۱۳۲۴۲۳۰۴۹

ت پخش نفتی تریلرداران فارس

۰۷۱۱۲۲۷۳۱۷

 تهران بار جنوب شیراز

۰۷۱۳۲۴۲۳۰۶۱

حاصلیان ترابر جنوب

۰۷۱۳۷۳۰۵۹۵۹

حامد بارشیراز

۰۷۱۳۲۴۲۵۹۷۰

 دایتی

۰۷۱۳۷۷۴۲۴۳۸

دایتی شیراز

۰۹۱۷۷۰۳۱۷۸۸

دنا بار شیراز

۰۷۱۳۲۴۲۳۰۴۰

راحیل ترابر

۰۷۱۳۲۴۲۳۲۳۴

راستگویان لار

۰۷۱۳۲۴۰۱۰۰

راوند فارس

۰۷۱۳۲۴۲۶۷۰۴

ره آوردفارس

 

۰۷۱۳۲۴۲۳۰۴۸

رهاورد فارس

۰۷۱۳۲۴۲۳۰۴۸

رهروان بزرگ دنا

۰۷۱۳۲۴۲۳۰۴۱

رهروان سعدی

۰۷۱۳۲۴۲۳۰۲۲

روان بار شیراز

۰۷۱۳۷۸۰۳۳۲۳

سپهربارشیراز

۰۷۱۳۲۴۲۶۶۹۹

ستاره سپهر شیراز(نفتی)

۰۷۱۳۱۸۲۱۴۴۵

سرعت ترابر فارس

۰۷۱۳۸۳۸۹۰۳۵

سرعت سیر جنوب

۰۷۱۳۸۲۲۷۶۷۴

سریع بار

۷۱۱۲۴۲۳۰۰

سریع بار پیما

۰۷۱۳۲۴۲۳۰۰۰

سعادت مهر شیراز

۰۷۱۳۲۴۲۳۰۴۶

سلامت بار کشاورز شیراز

۰۷۱۳۸۳۳۴۱۳۸

سلیم ترابر شیراز

۰۷۱۳۲۴۲۳۵۹۱

سنگین ترابر طاهری

۰۷۱۳۸۲۱۴۴۱۱

سنگین ترابر یگانه

۰۹۱۷۱۱۷۳۸۰۰

سهند ترابر گیتی

۰۷۱۳۱۲۴۲۳۰۳

سیما بار داراب

۰۹۱۷۱۳۱۱۲۷۱

شاهیان شیراز

۰۷۱۳۲۴۲۴۲۴۷

شرکت تعاونی سراسری پخش فرآورده های نفتی 

۰۷۱۹۱۰۹۰۰۳۴

شکاری فارس

۰۷۱۳۲۴۲۳۰۵۱

شهروروستا

۰۷۱۳۲۴۲۳۵۴۲

شهید پیشاهنگ شیراز

۰۷۱۳۲۴۲۳۵۹۰

پایانه بزرگ اکبراباد غرفه ۴۶

شیراز بار مهاجر

۰۷۱۳۸۳۲۵۰۸۸

غلامی بار فارس

۰۷۱۳۸۳۳۲۰۸۹

 

فارس کوشاترابر

۰۷۱۳۲۴۲۳۰۷۳

فرآورده نفتی تانکرداران فارس

۰۷۱۳۸۳۲۵۶۱۱

فرآورده نفتی جاده رانان فارس

۰۷۱۳۸۲۱۴۰۲۶

فرآورده نفتی سمندسبزایرانیان

۰۹۱۷۳۱۳۶۸۹۸

فرآورده های نفتی فخر جاده ای فارس

۰۷۱۳۸۲۰۳۷۵۱

کاروان بار شیراز

۰۷۱۳۲۴۲۶۷۱۱

کالای صدیق شیراز

۰۷۱۳۲۴۲۳۰۱۶

کامیونت داران (حمل اثاث ومبلمان)

۰۹۰۱۸۳۱۲۲۲۲

کامیونداران شیراز

۰۷۱۳۲۴۲۳۰۲۳

کسری ترابر

۰۷۱۳۲۴۲۶۶۶۷

کمال بار فارس

۰۷۱۳۲۴۲۳۰۴۴

گاهان بار

۰۷۱۳۲۴۲۳۰۲۴

گلبار فارس

۰۷۱۳۲۴۲۳۰۱۸

گندم وآردایران (شیراز)

۰۷۱۳۲۴۲۳۰۰۳

متحده توکل

۰۷۱۳۲۴۲۳۰۲۰

مه بار

۰۷۱۵۳۵۴۸۸۵۵

مومن بار شیراز

۰۷۱۳۲۴۲۳۰۱۰

نام آوران بار شیراز

۰۷۱۳۲۴۲۳۵۹۹

نسیم ترابر شیراز

۰۷۱۳۲۴۲۳۰۲۶

نکو راهبر

۰۷۱۳۸۲۲۷۶۷۴

نگین بار شیراز

۰۷۱۳۲۴۲۳۰۳۴

نمایندگی شرکت پخش سایه سمن شیراز

۰۷۱۳۷۷۷۷۷۷۷

نمایندگی شرکت پخش هجرت شیراز

۰۷۱۳۸۲۴۷۷۷۵

نور بار جهان

۰۷۱۳۷۸۰۳۰۱۵

نویدبارشیراز

۰۷۱۳۲۴۲۶۹۶۰

هاگ بار شیراز

۰۹۱۷۱۱۷۳۸۰۰

هما ترابر شیراز

۰۷۱۳۲۴۲۳۵۹۷

همراه بار شیراز

۰۷۱۳۲۴۲۶۷۱۵

هنروران جاده شیراز

۰۷۱۳۲۴۲۳۰۵۵

حمل بار به شیراز
حمل بار به شیراز

کرایه تریلی از شیراز به تهران

کرایه تریلی از شیراز به تهران رامیتوان از همکاران بنده در شیراز بپرسید.

قیمت حمل بار تریلی ترانزیت از شیراز به تهران 20000000 تومان

قیمت حمل بار تریلی کفی از شیراز به تهران  18000000تومان

قیمت حمل بار تریلی لبه دار از شیراز به تهران 9000000تومان

قیمت حمل بار تریلی یخچالداراز شیراز به تهران 32000000تومان  

قیمت حمل بار از تهران به شیراز ما را با هزینه حمل بار از تهران به شیراز با هم مقایسه کنید

کرایه ایسوزو از شیراز به تهران

کرایه ایسوزو 3 تن از شیراز به تهران3000000تومان
کرایه ایسوزو 5.2از شیراز به تهران5500000 تومان
کرایه ایسوزو 6 تن از شیراز به تهران5700000 تومان
کرایه ایسوزو 6 تن مسقف از شیراز به تهران6200000 تومان
کرایه ایسوزو 8 تن از شیراز به تهران7000000 تومان

 تهران سعادت شیراز

 • شیراز،حافظیه،بلوار چهل مقام،خ چهل مقام ششم،خ عمادی یکم

  • تلفن :
   071-38240843

برای اشنایی بیشتر با شهر شیراز به ویکی پدیا شیراز رجوع کنید

نرخ اتحادیه باربری شیراز
شیراز – فلکه گاز – خیابان جهاد سازندگی – چهار راه چنچنه.
تلفن1 : ۲۲۹۷۸۴۶ – ۰۷۱۱. تلفن2 : ۰۹۱۷۱۱۷۰۲۶۱.
برای تعیین و اشنایی با قیمت مصوب با انجمن باربری شیراز تماس بگیرید.
اما نرخ تعیینی و نرخ واقعی دو مقوله کاملا جداست .
که از حوصله بحث خارج است

مطالب مرتبط با مقاله باربری تهران به شیراز

لینک های مفید دیگر

باربری تهران

ابعاد ماشین باربری

ظرفیت ماشین باربری

باربری اثاثیه منزل 

باربری خاور تهران به  شهرستان

باربری نیسان از تهران به شهرستان

باربری وانت تهران به شهرستان

باربری تریلی از تهران به شهرستان

باربری ارزان بین شهری به شهرستان برای هر بودجه ای

باربری بین شهری تهران

باربری تهران به شهرستان خرده بار

هزیه حمل بار گاو صندوق و ساید بای ساید و لوازم سنگین منزل

باربری تهران به شهرستان

لیست قیمت باربری تهران به شهرستان سبک بین شهری

لیست قیمت باربری تهران به شهرستان سنگین بین شهری

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید