باربری تهران به یزد و تعیین هزینه باربری از تهران به یزد و چگونگی تعیین هزینه حمل بار به یزد چگونه است.

چه با سیستم دربستی باشد چه در قالب باربری خرده بار به یزد باشد.

 

این شهر در بین رشته‌ کوه های در دشتی پهناور به نام دشت یزد ـ اردکان قرار گرفته‌ است.

هزینه باربری تهران به یزد:

 

کرایه خاور از تهران به یزد   4000000 تومان

کرایه تریلی ترانزیت از تهران به یزد  6500000 تومان

کرایه تریلی کفی از تهران به یزد   6000000 تومان

کرایه خاور مسقف از تهران به یزد 4000000 تومان

کرایه کامیون تک از تهران به یزد 5000000

کرایه کامیون جفت از تهران به یزد 5500000

برای اگاهی از هزینه روز با ما تماس بگیرید

برای تعیین هزینه باربری تهران به یزد کافی به لیست قیمت باربری تهران به یزد مراجعه نمایید

و برای اگاهی از قیمت روز باربری تهران به یزد با همکاران بنده تماس بگیرید.

معرفی شهر یزد به جهت جغرافیایی:

شهر یزد با دارا بودن مساحتی بالغ بر ۱۱۰ کیلومتر مربع هفتمین شهر بزرگ ایران به شمار می آید.

این شهر به یکی از قطب های پزشکی ایران شهرت دارد.

بافت تاریخی شهر یزد در سال 1396 ثبت جهانی شد.

همچنین بافت تاریخی شهر یزد در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۳۸۴ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده‌است.

شهر یزد به دلیل معماری تاریخی ارزشمند و بافت سنتی آن در ۱۸ تیر سال ۱۳۹۶ در فهرست میراث جهانی یونسکو نیز به ثبت رسید.

بارزترین مشخصه شهر یزد معماری خاص و کویری آن مانند بادگیرها، مناره ها و گنبد های آن می باشد.

این نوع بافت و معماری از بارزترین نشانه های معماری اقلیم های گرم و خشک است.

یزد در دره‌ای خشک و پهناور بین کوه‌های شیرکوه و خرانق قرار دارد.

باربری خرده بار تهران به یزد:

ارسال خرده بار به یزد

باربری وطن 55187272

پایانه کالای تهران55295782-4

شهرک خرده بار56902312

باربری و اتوماسیون بیهقی 88544010-14

پیشتاز بندر55187986

باربری صداقت 55187455

پیام شمس 53043805-55304369

حمل خرده بار تهران 33137393

باربری فارس 55186920

باربری شاهین55052997

فردوس 55073186

باربری تهران سغادت 55305410

باربری تهران 55187093-09122191094

کرمان55187740

باربری شهاب 55324489

شهاب صالحی55187772

عامری55187558

عامری گرجی 55048351

باربری صابر55304265

شرکت میر حسینی 55352843-09126112024

باربری حبیبی55187189-95

دشت گرگان 55057151-55070064

جهان بار 55305707-55305749

باربری قدس55187000و55188000

زمرد راه 55636566-55806911

برای اگاهی از قیمت و زمان حرکت باربری خرده بار با باربری های فوق تماس بگیرید

هزینه حمل بار از یزد به تهران:

هزینه باربری یزد به تهران تابعی از بارهای دو طرفه است.

یعنی به محض فراوانی بار در یک طرف قیمت حمل بار شکسته میشود

پایانه باربری یزد:

 

نام باربری

شماره باربری

احسان ترابر یزد

۰۳۵۱۷۲۱۴۱۴۵

یزد بار مجید

۷۲۱۲۱۱۲

کاظم بار

۳۷۲۳۲۰۲۱

ایمان بار یزد

۰۳۵۳۷۲۱۸۴۸۴

پاییز ترابر یزد

۰۳۵۳۷۲۲۸۳۸۸

براق یزد

۰۳۵۳۷۲۱۸۱۸۸

آبادان یزد

۳۷۲۱۶۸۵۱

فرآورده نفتی آریان بار یزد

۳۵۲۳۰۰۸۰

یزد سامان

۰۳۵۳۷۲۱۲۹۸۸

داد ترابر یزد

۰۳۵۱۷۲۱۲۳۵۳

فرآورده نفتی کوروش ترابر کویر یزد

۳۵۲۳۸۴۲۴

تعاونی حمل و نقل تانکرهای سوخت رسان یزد

۰۳۵۳۵۲۳۷۰۱۰

شاهین ترابر

۰۳۵۳۷۲۱۵۷۹۴

نور بار یزد

۰۳۵۳۷۲۱۳۷۲۷

سریع بار وحدت یزد

۰۳۵۱۷۲۱۱۵۱۲

محبوب یزد

۰۳۵۳۷۲۱۳۹۰۰

تریلر داران مهدی یزد

۰۳۵۱۷۲۱۱۲۵۳

نصر ترابر کویر

۰۳۵۳۷۲۱۳۸۱۶

اتحاد کشاورز یزد

۰۳۵۳۷۲۲۰۸۰۸

گلدشت یزد

۰۳۵۱۷۲۱۴۸۳۳

اختر کویر

۰۳۵۱۷۲۱۷۰۰

اطلس یزد بار

**

شکوه ترابر یزد

۰۳۵۳۷۲۱۴۶۴۶

پویا ترابر یزد

۰۳۵۱۷۲۱۴۷۴۷

فرآورده نفتی مهربار اعظم یزد

۵۲۴۱۸۳۰

خوانسالار کویر یزد

۰۳۵۱۷۲۱۷۶۷۶

گنجی زاده

۰۳۵۱۷۲۱۴۴۶۶

توکل ترابر یزد

۰۳۵۳۷۲۳۲۱۵۲۰

امیر ایساتیس

۰۳۵۳۷۲۲۱۹۱۹

اطمینان یزد بار

۰۳۵۳۷۲۱۱۲۸۰

جنوب یزد

۰۳۵۳۷۲۱۸۰۸۰

فرآورده نفتی خان نیری

۳۵۲۴۲۸۶۶

فرآورده های نفتی یکتا ترابر کویریزد

۰۳۵۳۵۲۸۳۵۶۸

دهقان

۰۳۵۱۷۲۲۳۳۴۴

یکتا عدالت

۰۳۵۳۷۲۱۲۱۳۴

پیروزی یزد

۰۳۵۳۷۲۲۷۷۷۹

فرآورده نفتی سوخت رسان حمیدتر

۰۳۵۳۵۲۳۶۱۵۱

رستاق بار

۰۳۵۳۲۷۶۵۵۱۱

فراز بار یزد

۰۳۵۳۷۲۳۱۰۴۰

اطمینان بار پیشکسوتان غدیر

**

کمال یزد

۰۳۵۳۷۲۲۲۲۲۰

مسعود بار یزد

۰۳۵۱۷۲۲۲۲۵۲

بهار یزد

۰۳۵۳۷۲۲۲۴۲۴

کهن باربر یزد

۰۳۵۳۷۲۱۵۵۸۴

سپهر بار

۰۳۵۱۷۲۱۳۸۳۳

سروش ترابر یزد

۰۳۵۳۷۲۲۷۱۴۰

سامی ترابر

۰۳۵۳۷۲۱۵۴۷۵

نمونه بار

۰۳۵۳۷۲۱۱۴۱۳

حمید یزد

۰۳۵۱۷۲۲۵۱۱۳

سالم یزد

۰۳۵۱۷۲۱۱۲۰۰

فتوح بار

۰۳۵۳۷۲۱۷۴۱۱

سعادت یزد

۰۳۵۱۷۲۱۸۹۰۰

سلامت یزد

۰۳۵۱۷۲۱۲۶۶۰

همراهان کویر

۰۳۵۳۷۲۳۱۶۶۰

امید ترابر یزد

۰۳۵۳۷۲۳۲۳۲۴

پیروزی بار

۰۳۵۱۷۲۱۱۳۳۲

ستارگان یزد

۰۳۵۱۷۲۰۶۳۰۰

وحید یزد

۰۳۵۱۷۲۱۲۳۸۵

گلبار ترابر یزد

۰۳۵۳۷۲۲۰۰۸۸

اقتصاد ترابر یزد

**

کاروان بار ایساتیس

***

مثلث یزد

۰۳۵۱۷۲۲۱۴۱۱

هستی ترابر آفتاب صدوق

۰۳۵۱۷۲۶۹۶۷۳

فرآورده های نفتی اطلس ترابری

***

افشین کویر

۰۳۵۱۷۲۲۷۰۰۱

کامیونداران یزد

۰۳۵۱۷۲۳۵۰۵۸

رهنورد

۰۳۵۱۷۲۱۱۲۹۱

اتحادیه تعاونی روستایی یزد

۰۳۵۱۷۲۲۰۸۰۸

بیتا بار سانی

**

جهاد نصر یزد

***

جوانمرد یزد

۰۳۵۱۷۲۲۸۳۸

کوروش ترابر کویر میبد

۰۹۱۳۱۵۱۶۵۴۵

پور حاصلی

۱۱۱

تضامنی پورمند

**

هاگ بار

۰۹۱۳۹۷۰۴۰۰۶

کامیونت داران

۰۹۱۰۳۸۲۴۵۲۵

نام باربری

شماره باربری

اتوبار و باربری فرزانه

۰۹۱۰۰۹۵۴۷۸۶

احسان ترابر یزد

۰۳۵۱۷۲۱۴۱۴۵

یزد بار مجید

۷۲۱۲۱۱۲

کاظم بار

۳۷۲۳۲۰۲۱

ایمان بار یزد

۰۳۵۳۷۲۱۸۴۸۴

پاییز ترابر یزد

۰۳۵۳۷۲۲۸۳۸۸

براق یزد

۰۳۵۳۷۲۱۸۱۸۸

آبادان یزد

۳۷۲۱۶۸۵۱

فرآورده نفتی آریان بار یزد

۳۵۲۳۰۰۸۰

یزد سامان

۰۳۵۳۷۲۱۲۹۸۸

داد ترابر یزد

۰۳۵۱۷۲۱۲۳۵۳

فرآورده نفتی کوروش ترابر کویر یزد

۳۵۲۳۸۴۲۴

تعاونی حمل و نقل تانکرهای سوخت رسان یزد

۰۳۵۳۵۲۳۷۰۱۰

شاهین ترابر

۰۳۵۳۷۲۱۵۷۹۴

نور بار یزد

۰۳۵۳۷۲۱۳۷۲۷

سریع بار وحدت یزد

۰۳۵۱۷۲۱۱۵۱۲

محبوب یزد

۰۳۵۳۷۲۱۳۹۰۰

تریلر داران مهدی یزد

۰۳۵۱۷۲۱۱۲۵۳

نصر ترابر کویر

۰۳۵۳۷۲۱۳۸۱۶

اتحاد کشاورز یزد

۰۳۵۳۷۲۲۰۸۰۸

گلدشت یزد

۰۳۵۱۷۲۱۴۸۳۳

اختر کویر

۰۳۵۱۷۲۱۷۰۰

اطلس یزد بار

**

شکوه ترابر یزد

۰۳۵۳۷۲۱۴۶۴۶

پویا ترابر یزد

۰۳۵۱۷۲۱۴۷۴۷

فرآورده نفتی مهربار اعظم یزد

۵۲۴۱۸۳۰

خوانسالار کویر یزد

۰۳۵۱۷۲۱۷۶۷۶

گنجی زاده

۰۳۵۱۷۲۱۴۴۶۶

توکل ترابر یزد

۰۳۵۳۷۲۳۲۱۵۲۰

امیر ایساتیس

۰۳۵۳۷۲۲۱۹۱۹

اطمینان یزد بار

۰۳۵۳۷۲۱۱۲۸۰

جنوب یزد

۰۳۵۳۷۲۱۸۰۸۰

فرآورده نفتی خان نیری

۳۵۲۴۲۸۶۶

فرآورده های نفتی یکتا ترابر کویریزد

۰۳۵۳۵۲۸۳۵۶۸

دهقان

۰۳۵۱۷۲۲۳۳۴۴

یکتا عدالت

۰۳۵۳۷۲۱۲۱۳۴

پیروزی یزد

۰۳۵۳۷۲۲۷۷۷۹

فرآورده نفتی سوخت رسان حمیدتر

۰۳۵۳۵۲۳۶۱۵۱

رستاق بار

۰۳۵۳۲۷۶۵۵۱۱

فراز بار یزد

۰۳۵۳۷۲۳۱۰۴۰

اطمینان بار پیشکسوتان غدیر

**

کمال یزد

۰۳۵۳۷۲۲۲۲۲۰

مسعود بار یزد

۰۳۵۱۷۲۲۲۲۵۲

بهار یزد

۰۳۵۳۷۲۲۲۴۲۴

کهن باربر یزد

۰۳۵۳۷۲۱۵۵۸۴

سپهر بار

۰۳۵۱۷۲۱۳۸۳۳

سروش ترابر یزد

۰۳۵۳۷۲۲۷۱۴۰

سامی ترابر

۰۳۵۳۷۲۱۵۴۷۵

نمونه بار

۰۳۵۳۷۲۱۱۴۱۳

حمید یزد

۰۳۵۱۷۲۲۵۱۱۳

سالم یزد

۰۳۵۱۷۲۱۱۲۰۰

فتوح بار

۰۳۵۳۷۲۱۷۴۱۱

سعادت یزد

۰۳۵۱۷۲۱۸۹۰۰

سلامت یزد

۰۳۵۱۷۲۱۲۶۶۰

همراهان کویر

۰۳۵۳۷۲۳۱۶۶۰

امید ترابر یزد

۰۳۵۳۷۲۳۲۳۲۴

پیروزی بار

۰۳۵۱۷۲۱۱۳۳۲

ستارگان یزد

۰۳۵۱۷۲۰۶۳۰۰

وحید یزد

۰۳۵۱۷۲۱۲۳۸۵

گلبار ترابر یزد

۰۳۵۳۷۲۲۰۰۸۸

اقتصاد ترابر یزد

**

کاروان بار ایساتیس

***

مثلث یزد

۰۳۵۱۷۲۲۱۴۱۱

هستی ترابر آفتاب صدوق

۰۳۵۱۷۲۶۹۶۷۳

فرآورده های نفتی اطلس ترابری

***

افشین کویر

۰۳۵۱۷۲۲۷۰۰۱

کامیونداران یزد

۰۳۵۱۷۲۳۵۰۵۸

رهنورد

۰۳۵۱۷۲۱۱۲۹۱

اتحادیه تعاونی روستایی یزد

۰۳۵۱۷۲۲۰۸۰۸

بیتا بار سانی

**

جهاد نصر یزد

***

جوانمرد یزد

۰۳۵۱۷۲۲۸۳۸

کوروش ترابر کویر میبد

۰۹۱۳۱۵۱۶۵۴۵

پور حاصلی

۱۱۱

تضامنی پورمند

**

هاگ بار

۰۹۱۳۹۷۰۴۰۰۶

کامیونت داران

۰۹۱۰۳۸۲۴۵۲۵

باربری یزد به تهران نیسان:

برای دریافت قیمت دقیق باربری از یزد به تهران کافی است با همکاران یزدی بنده تماس بگیرید

باربری یزد به کرج:

همانطور که گفته شد برای تعیین قیمت با باربری های فوق تماس بگیرید .

برای حمل بار ماشین برگشتی حتما با همکاران بنده تماس بگیرید

نرخ باربری یزد:

برای تعیین قیمت حمل بار و تعیین نرخ کافی است با باربری های یزد تماس بگیرید

حمل بار به یزد از شهر های همجوار:

یزد از شمال به شهرستان‌های میبد و اشکذر از شرق به شهرستان‌های اردکان و بافق، از غرب به استان اصفهان و از جنوب به شهرستان تفت، ابرکوهو مهریز محدود می‌شود.

ارتفاع شهر یزد از سطح دریا ۱۲۰۰ متر می باشد.

کم بودن بارش باران در این منطقه و دور بودن از سطح دریا سبب کم شدن رطوبت نسبی شده و به علت نزدیک بودن به کویر نمک یزد را به خشکترین مناطق ایران مبدل کرده است.

نوسان درجه حرارت در این منطقه به شدت نیز محسوس می باشد.

برای اگاهی به قیمت روز به لیست و تعرفه حمل بار شهرستان مراجعه فرمایید

 

حمل بار به یزد
حمل بار به یزد
شهر یزد با تاریخ کهن

برای  اشنایی بیشتربا ظرفیت ماشین ها به مقاله وانت بار شهرستان و نیسان بار شهرستان و ایسوزو شهرستان 

مراجعه بفرمایید..

و علت اینکه شهرستان بار را باربری شهرستان میدانیم تخصصی بودن ان برای شهرستان است

صنایع و محصولات یزد

شهر یزد از شهر های صنعتی ایران بوده که پنجمین رتبه این عنوان را به خود اختصاس داده است.

این شهر بیش از سه هزار واحد صنعتی را در خود جای داده است.

صنایع بزرگی چون نساجی فرش، نساجی پارچه، فولاد، معادن آهن، معادن زغال سنگ، معادن سنگ، کارخانه کاشی، کارخانه فیبر نوری، صنایع غذایی،صنایع زرگری و طلا سازی و … در یزد وجود دارد.

در این میان مهمترین صنعت شهر یزد را میتوان صنعت زرگری و طلا سازی دانست.

از کارخانه جات مهم یزد می توان از کارخانه یزدباف، کابل های شهید قندی، فولاد آلیاژی ایران، گروه پیشگامان کویر

گروه ستاره کویر، نیروگاه سیکل ترکیبی شیرکوه و … نام برد.

تمامی این صنایع تاثیر بسزایی در پیشرفت اقتصاد شهر یزد را دارند.

آب و هوای خشک یزد باعث شده تا کشاورزی فقط در برخی مناطق این استان رواج یابد.

انار، پسته، غلات، پنبه، چغندر قند، کنجد و خرما از محصولات کشاورزی یزد می باشند.

شهر های استان یزد از قدمت بسیار بالایی برخوردار هستند.

تمامی این شهر ها دارای آثار باستانی بسیار ارزشمند و با اهمیتی هستند.

یزد، میبد، اردکان، مهریز، تفت، ابرکوه، اشکذر و بافق از شهر های استان یزد هستند.

جاذبه های گردشگری استان یزد

از جاذبه های گردشگری استان یزد می توان به آب انبار شش بادگیری، آب انبار رستم گیو و آتشکده بهرام اشاره کرد.

مجموعه امیر چخماق، موزه مارکو، خانه هنر، مدرسه ضیاییه، موزه آب، خانه لاری ها

باغ دولت آباد ، بازار خان از دیگر جاذبه های گردشگری یزد می باشد.

حمل بار از تهران به یزد با نیسان و خاور

با توجه به وجود مراکز گردشگری بسیار و صنایع زیاد و همچنین کم بودن محصولات کشاورزی در یزد نیاز به شرکت باربری برای رد و بدل کردن بار وکالا از تهران به یزد و بر عکس اجتناب ناپذیر است.

شرکت باربری شهرستان بار آماده ارائه انواع خدمات باربری از بسته بندی تا حمل بار از تهران به یزد با نیسان و خاور می باشد.

چناچه قصد حمل بار از تهران به یزد با نیسان و خاور و بلعکس قصد حمل بار از یزد به تهران را دارید سفارش خود را در شرکت شهرستان بار ثبت نمایید.

 

حمل بار به یزد
حمل بار به یزد

حمل بار از تهران به میبد با نیسان و خاور

میبد از شهر های شمالی استان یزد و بسیار کویری می باشد.

شهر میبد با اصفهان، کرمان، فارس و خرسان جنوبی همسایه است.

دیدنی های باستانی و تاریخ کهن باعث شده شهر میبد از اهمیت بالایی برخوردار باشد.

میبد به شهر سفال در جهان شهرت دارد.

اسباب کشی و حمل بار از تهران به میبد با نیسان و خاور و یا حتی دیگر خودروهای باربری را با خیال راحت به شرکت باربری شهرستان بار بسپارید.

شرکت شهرستان بار ارائه دهنده تمامی خدمات باربری از تهران به میبد و بلعکس می باشد.

حمل بار از تهران به اردکان با نیسان و خاور

اردکان از شهر های صنعتی استان یزد است.

صنایع عظیمی چون صنایع آهن و فولاد در شهر اردکان فعالیت دارند.

عمده محصولات کشاورزی شهر اردکان پسته، انار و روناس می باشد.

همچنین اردکان از جاذبه های گردشگری و مکان های دیدنی بسیار برخوردار است.

پارک ملی سیاهکوه، کاروانسرای برج ارجنا، موزه مردم‌شناس، مسجد جامع اردکان، بازار، خانه‌ی تاریخی تقدیری

خانه‌ی تاریخی سنایی، زیارتگاه پیرهرشت زرتشتیان، قلعه و منارجنبان خرانق، پیر سبز چک‌چک

محله‌ی زرتشتی‌ها در شریف‌آباد و آتشکده‌ی اردکان از جاذبه های گردشگری فوق العاده اردکان هستند.

اگر قصد حمل بار از تهران به اردکان با نیسان وخاور را دارید با ما تماس گرفته و یک باربری بی عیب و نقص را تجربه نمایید.

حمل بار از تهران به مهریز

مهریز شهری واقع در جنوب استان یزد می باشد.

شهر مهریز با شهر یزد حدودا 30 کیلومتر فاصله دارد.

روستاهای زیادی در شهر مهریز واقع شده اند از جمله ثانی آباد، میرک آباد، خورمیز و …

اکثر مردمان روستاهای مهریز در شغل های کشاورزی، دامداری، مصالح سازی و کارهای ساختمانی مانند گچکاری، بنایی و … فعالیت دارند.

حمل اثاثیه منزل و حمل بار از تهران به مهریز با نیسان و خاور را می توانید به شرکت باربری شهرستان بار بسپارید.

حمل بار از تهران به تمام شهر های یزد با نیسان و خاورحمل بار ازشهریار به بافق با نیسان و خاور

حمل بار از تهران به ابر کوه با نیسان و خاورحمل بار از تهران به اشکذر با نیسان و خاور

حمل بار از تهران به تفت با نیسان وخاور و بلعکس از دیگر خدمات شرکت باربری شهرستان بار می باشد.

 

مسیر باربری تهران به یزد با نیسان وخاور

جهت حمل بار از تهران به یزد با نیسان و خاور دو مسیر وجود دارد.

مسیر اول کوتاه ترین مسیر بوده و مسافتی حدود 621 کیلومتر را شامل می شود.

این مسیر از جاده های قدیمی بوده و از شهرهای قم، کاشان، اردستان و میبد گذر می کند.

مسیر دوم مسافت بیشتری داشته و حدود 811 کیلومتر طول دارد.

این مسیر از شهرهای قم و اصفهان میگذرد تا به یزد برسد.

حمل اثاثیه منزل از تهران به یزد با نیسان و خاور

حمل اسباب و اثاثیه منزل و خدمات اسباب کشی منزل از دیگر خدمات شرکت باربری شهرستان بار می باشد.

بسته بندی لوازم منزل، ارسال کارگر نیرومند و متبحر، ارسال انواع خودرو باربری به همراه رانندگان حرفه ای و راه بلد

ارائه مشاوره رایگان، ارائه بیمه نامه معتبر و … از خدمات اسباب کشی شرکت حمل و نقل شهرستان بار است.

اگر قصد اسباب کشی منزل از تهران به یزد را دارید با انتخاب باربری شهرستان بار اسباب کشی دلنشینی را تجربه خواهید کرد.

ما در کمترین زمان و بالا ترین حد کیفیت و امنیت لوازم منزل شما را به مقصد انتقال می دهیم.

نرخ کرایه نیسان بین شهری را بروز ملاحظه فرمایید

 

حمل بار به یزد
حمل بار به یزد اسباب کشی منزل
باربری شهرستان بار جهت باربری تهران به یزد با نیسان و خاور

یکی از ویژگی های ارزنده شهرستان بار ارائه خودرو های استاندارد و مجهز می باشد.

رانندگان باربری شهرستان بار از خبره ترین و حرفه ای ترین رانندگان باربری کشور هستند.

رعایت نظم و اصول در حمل و نقل و جابجایی از روال مهم کار در باربری شهرستان بار می باشد.

حمل بار از تهران به یزد و شهرستان های این استان از خدمات شرکت باربری شهرستان بار می باشد.

تمامی کارگران ارسالی به محل بارگیری افراد نیرومند و حرفه ای می باشند.

چیدمان لوازم منزل و بار در محل یکی دیگر از خدمات شرکت باربری ما می باشد.

خدمات بسته بندی صحیح و اصولی به روش بابل رپ و استرچ در باربری شهرستان بار نیز ارائه می شود.

انجام خدمات حمل و نقل اسباب و اثاثیه منزلارائه بیمه نامه باربری معتبر باربری شهرستان کاملا تخصصی

و در نهایت ارائه مشاوره رایگان در امور باربری و حمل و نقل

 

حمل بار به یزد
حمل بار به یزد
انجام خدمات بسته بندی در شرکت شهرستان بار
خودرو های باربری تهران به یزد

شرکت باربری شهرستان بار ارائه دهنده انواع خودروهای باربری و مجهز می باشد.

جهت تعیین خودرو حمل بار از تهران به یزد می توانید از مشاوران ما کمک بگیرید.

انتخاب نوع خودروی باربری وابسته به نوع بار و میزان آن می باشد.

خودرو های حمل بار از تهران به یزد شامل نیسان بار، انواع خاور مسقف و روباز، تریلی، وانت بار و … می باشد.

جهت حمل مصالح ساختمانی و تره بار از خاور رو باز استفاده می شود.

قیمت خاور رو باز نسبت به خاور مسقف ارزان تر می باشد.

خاور مسقف برای حمل اثاثیه منزل، لوازم اداری و تجاری و لوازم شکننده بیشترین کاربرد را دارد.

تمامی خودروهای باربری ارائه شده توسط شرکت باربری شهرستان بار مجهز به پتو و چادر می باشد.

خودروهای حمل بار شامل تریلی باربری از تهران به یزد , خاور تهران به یزد ,  کامیون جفت از تهران به یزد

کامیون تک تهران به یزد ,ترانزیت تهران به یزد , ماشین چادری تهران به یزد

ماشین ده چرخ تهران به یزد، ماشین هجده چرخ تهران به یزد می باشد.

 

حمل بار به یزد
خودرو های باربری تهران به یزد
تعرفه قیمت باربری تهران به یزد با نیسان و خاور

تعرفه قیمت حمل بار از تهران به یزد بر اساس فاکتور های تعیین شده از سوی اتحادیه باربری معین می شود.

استفاده از خدمات بسته بندی، تعداد کارگر، نوع خودرو، تعداد خودرو، تعداد لوازم سنگین مانند ساید بای ساید

مسافت حمل بار، تاریخ و زمان حمل بار، بیمه نامه باربری و … از عوامل تعیین کننده قیمت حمل بار از تهران به یزد می باشند.

برای اگاهی به قیمت روز به لیست و تعرفه حمل بار شهرستان کلیک فرمایید

برای اطلاع از آخرین نرخ  باربری تهران به یزد با نیسان و خاور می توانید با مشاوران ما تماس بگیرید.

بیمه نامه باربری تهران به یزد با نیسان وخاور

شرکت باربری شهرستان بار ارائه دهنده بیمه نامه معتبر جهت حمل بار از تهران به یزد با نیسان و خاور ووانت بار شهرستان می باشد.

بیمه نامه باربری جهت آرامش خاطر مشتری و تضمین حمل و نقل ایمن و سلامت کالا صادر میشود.

بیمه نامه باربری شامل هر گونه خسارت و سرقت می باشد.

معتبرترین بیمه نامه باربری را از شرکت اتوبار شهرستان بار می توانید دریافت نمایید.

حمل باربه  شهرستان و حمل بین شهری را بصورت تخصصی از ما بخواهید

انتخاب شرکت مناسب جهت باربری تهران به یزد 

حمل بار از تهران به یزد با نیسان و خاور بسیار پر متقاضی می باشد.

بنابراین انتخاب شرکت مناسب جهت حمل بار از تهران به یزد با نیسان و خاور بسیار مهم است.

انتخاب یک شرکت معتبر و حرفه ای که تمام فاکتور های یک باربری خوب را دارا باشد کار راحتی نیست.

با کمی جستجو در سامانه های حمل بار با باربری های آنلاین زیادی رو به رو میشوید.

اما چگونه می توان متوجه شد که کدام یک از این باربری های اینترنتی حرفه ای و کار درست می باشند.

زیرا اکثر شرکت های باربری که در اینترنت یافت می کنید مجوز باربری ندارند

با انتخاب چنین باربری هایی احتمالا هزینه های زیادی نیز از شما دریافت شود.

شرکت باربری شهرستان بار با سالها سابقه درخشان در حمل بار های سبک و سنگین در این حوزه فعالیت دارد.

این اتوبار به عنوان بهترین اتوبار غرب تهران آماده خدمات رسانی و حمل بار از تهران به یزد با نیسان و خاور می باشد.

تمام سعی ما ارائه بهترین و با کیفیت ترین خدمات در کمترین زمان ممکن و رضایت صد در صد مشتری است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه حمل بار از تهران به یزد با نیسان و خاور با مشاوران ما تماس حاصل نمایید.

مشاوران آگاه و حرفه ای شرکت شهرستان بار در تمام طول روز آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند.

با انتخاب شرکت حمل و نقل شهرستان بار کالای خود را به صورت تضمینی از تهران به یزد منتقل کنید.

این اطمینان را داشته باشید که در کل پروسه حمل و نقل هیچ مشکلی برای کالای شما به وجود نخواهد آمد.

و با این انتخاب حمل و نقل بی دغدغه ای را با معتبرترین شرکت حمل و نقل تهران تجربه خواهید کرد.

ویکی پدیا فارسی را برای مطالعه بیشتر خدمتتان معرفی میکنم

بروز رسانی 8 فروردین 1402

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید