3.9
(11)

باربری و اتوبارشهرستان بار تهران

حمل بار داخل شهر تهران/حمل تخصصی بار شهرستان/خاور شش متری/کارگر مجرب اثاث کشی

حمل و نقل اثاثیه منزل

حمل بار و اثاثیه منزل با وسایل نقلیه بر اساس نیاز شما

بسته بندی مطمئن

شهرستان بار اثاث یا بار شما را به جدیدترین روش‌های روز دنیا با استفاده از تیمی متخصص و با تجربه بسته بندی خواهد کرد
null

صدور بیمه و بارنامه

صدور بیمه و بارنامه اثاثیه و بار شما توسط شرکت شهرستان‌بار انجام خواهد گرفت.

مشاوره باربری: رایگان

شهرستان بار روند کار و توصیه‌های استاندارد حمل بار را به صورت رایگان به شما خواهد گفت.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 3.9 / 5. Vote count: 11

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?