مقالات

باربری بین شهری/قیمت بگیر پشیمون نمیشی

نقل و انتقال و حمل بار هر نوع کالا و بار از یک شهر به شهر دیگر به معنای باربری بین شهری می باشد .

هزینه باربری بین شهری و کرایه حمل بین شهری و قیمت باربری بین شهری موضوع این مقاله است

باربری تهران

 • باربری شهری تهران
 • باربری بین شهری تهران

باربری بین شهری تهران

 • باربری بین شهری وانت بار 
 • باربری بین شهری نیسان
 • باربری بین شهری خاور
 • باربری بین شهری تریلی
 • باربری بین شهری کامیون

قیمت باربری بین شهری 

فهرست مطالب

 قیمت باربری بین شهری:

 قیمت باربری بین شهری با وانت بار:

برای اگاهی از قیمت حمل بار بین شهری وانت بار کافی است با ما تماس بگیرید

توضیح اینکه مبدا بارگیری استان تهران و البرز میباشد.

و قیمت تابعی از وزن و تعیین زمان حرکت است

 قیمت باربری بین شهری با نیسان:

برای اگاهی از قیمت حمل بار بین شهری نیسان کافی است با ما تماس بگیرید

توضیح اینکه مبدا بارگیری استان تهران و البرز میباشد.

و قیمت تابعی از وزن و تعیین زمان حرکت است

 قیمت باربری بین شهری با خاور:

برای اگاهی از قیمت حمل بار بین شهری حاور مسقف کافی است با ما تماس بگیرید

توضیح اینکه مبدا بارگیری استان تهران و البرز میباشد.

و قیمت تابعی از وزن و تعیین زمان حرکت است

 قیمت باربری بین شهری با تریلی:

برای اگاهی از قیمت حمل بار بین شهری کافی است با ما تماس بگیرید

توضیح اینکه مبدا بارگیری استان تهران و البرز میباشد.

و قیمت تابعی از وزن و تعیین زمان حرکت است

قیمت حمل بار بین شهری که شامل قیمت نیسان و حاور میشود بستگی به فاکتور های زیادی دارد.

از انجایی که قیمت حمل بار بین شهری در نگاه راننده شامل مسیر رفت و برگشت است.

قیمت ان برابر است با قیمت رفت بعلاوه برگشت و برای شهر های مختلف متفاوت است.

مثلا شهری مانند اصفهان چون دارای با در دو طرف مسیر است لذا قیمت باربری بین شهری همواره برای مردم مناسب است.

ارزانترین باربری بین شهری:

ارزان بودن حمل و نقل یکی از فاکتور های مهم در زمینه حمل و نقل است.

ارزانترین باربری بین شهری با وانت بار:

این بار شما قیمت مورد نظر خود را ارائه دهید.

ما ماشین مورد نظر شما را در اختیارتان قرار میدهیم.

نکته این است که زمان ارسال با ما خواهد بود .

از مبدا تهران و البرز این مورد اجرایی خواهد شد.

این در مورد بقیه شهرها در صورت ارسال ماشین بصورت برگشتی انجام میشود

ارزانترین باربری بین شهری با نیسان:

این بار شما قیمت مورد نظر خود را ارائه دهید.

ما ماشین مورد نظر شما را در اختیارتان قرار میدهیم.

نکته این است که زمان ارسال با ما خواهد بود .

از مبدا تهران و البرز این مورد اجرایی خواهد شد.

این در مورد بقیه شهرها در صورت ارسال ماشین بصورت برگشتی انجام میشود

ارزانترین باربری بین شهری با خاور:

این بار شما قیمت مورد نظر خود را ارائه دهید.

ما ماشین مورد نظر شما را در اختیارتان قرار میدهیم.

نکته این است که زمان ارسال با ما خواهد بود .

از مبدا تهران و البرز این مورد اجرایی خواهد شد.

این در مورد بقیه شهرها در صورت ارسال ماشین بصورت برگشتی انجام میشود

ارزانترین باربری بین شهری با تریلی:

این بار شما قیمت مورد نظر خود را ارائه دهید.

ما ماشین مورد نظر شما را در اختیارتان قرار میدهیم.

نکته این است که زمان ارسال با ما خواهد بود .

از مبدا تهران و البرز این مورد اجرایی خواهد شد.

این در مورد بقیه شهرها در صورت ارسال ماشین بصورت برگشتی انجام میشود

باربری بین شهری تهران:

باربری بین شهری تهران مشهد:

حمل بار بین شهری خراسان رضوی

 • حمل بار بین شهری به مشهد
 • حمل بار بین شهری به نیشابور
 • حمل بار بین شهری به سبزوار
 • حمل بار بین شهری تربت حیدریه

 

حمل بار بین شهری تهران به مشهد را با لیست قیمت ببینید

حمل بار بین شهری تهران به نیشابور رابا قیمت ان ببینید

 

باربری بین شهری تهران اصفهان:

حمل بار بین شهری اصفهان

 • حمل بار بین شهری به اصفهان
 • حمل بار بین شهری به کاشان
 • حمل بار بین شهری به گلپایگان
 • حمل بار بین شهری شهرضا

حمل بار بین شهری اصفهان را به تفکیک ببینید

حمل بار بین شهری کاشان را به تفکیک ببینید

باربری بین شهری تهران لرستان:

حمل بار بین شهری لرستان

 • حمل بار بین شهری به خرم آباد
 • حمل بار بین شهری به بروجرد
 • حمل بار بین شهری به درود
 • حمل بار بین شهری به الیگودرز

حمل بار بین شهری تهران به خرم آباد به تفکیک ببینید

حمل بار بین شهری تهران به بروجرد به تفکیک ببینید

حمل بار بین شهری تهران به دورود به تفکیک ببینید

حمل بار بین شهری تهران به الیگودرز به تفکیک ببینید

باربری بین شهری تهران شمال:

حمل بار بین شهری شمال

 • حمل بار بین شهری به مازندران
 • حمل بار بین شهری به گیلان
 • حمل بار بین شهری به گلستان

حمل بار بین شهری به مازندران

حمل باربین شهری به گیلان

حمل بار بین شهری به گلستان

شماره تلفن باربری بین شهری

شماره تلفن باربری بین شهری شمال

باربری تهران به گیلان و حمل بار به مازندران و حمل بار به گلستان را شامل میشود.

اما به طور کلی بخواطر باربری خصوصا نیسان و وانت برای شمال رونق فراوانی دارد.

برای اگاهی از قیمت و شماره حمل بار تهران به شهرستان های شمال با ما تماس 44601600 بگیرید

شماره تلفن باربری بین شهری مشهد

برای اگاهی از قیمت و شماره حمل بار تهران به مشهد با ما تماس 44601600 بگیرید

شماره تلفن باربری بین شهری اهواز

برای اگاهی از قیمت و شماره حمل بار تهران به اهواز با ما تماس 44601600 بگیرید

شماره تلفن باربری بین شهری اصفهان

برای اگاهی از قیمت و شماره حمل بار تهران به اصفهان با ما تماس 44601600 بگیرید

شماره تلفن باربری بین شهری شیراز

برای اگاهی از قیمت و شماره حمل بار تهران به شیراز با ما تماس 44601600 بگیرید

شماره تلفن باربری بین شهری تبریز

برای اگاهی از قیمت و شماره حمل بار تهران به تبریز با ما تماس 44601600 بگیرید

شماره تلفن باربری بین شهری ارومیه

برای اگاهی از قیمت و شماره حمل بار تهران به  ارومیه با ما تماس 44601600 بگیرید

شماره تلفن باربری بین شهری بندرعباس

برای اگاهی از قیمت و شماره حمل بار تهران به بندرعباس با ما تماس 44601600 بگیرید

شماره تلفن باربری بین شهری قم

برای اگاهی از قیمت و شماره حمل بار تهران به قم با ما تماس 44601600 بگیرید

شماره تلفن باربری بین شهری قزوین

برای اگاهی از قیمت و شماره حمل بار تهران به قزوین با ما تماس 44601600 بگیرید

شماره تلفن باربری بین شهری زنجان

برای اگاهی از قیمت و شماره حمل بار تهران به زنجان با ما تماس 44601600 بگیرید

شماره تلفن باربری بین شهری خرم اباد

برای اگاهی از قیمت و شماره حمل بار تهران به خرم آباد  با ما تماس 44601600 بگیرید

شماره تلفن باربری بین شهری اراک

برای اگاهی از قیمت و شماره حمل بار تهران به اراک با ما تماس 44601600 بگیرید

شماره تلفن باربری بین شهری اردبیل

برای اگاهی از قیمت و شماره حمل بار تهران به اردبیل با ما تماس 44601600 بگیرید

شماره تلفن باربری بین شهری بجنورد

برای اگاهی از قیمت و شماره حمل بار تهران به بجنورد با ما تماس 44601600 بگیرید

شماره تلفن باربری بین شهری شهرکرد

برای اگاهی از قیمت و شماره حمل بار تهران به شهرکرد با ما تماس 44601600 بگیرید

شماره تلفن باربری بین شهری گرگان

برای اگاهی از قیمت و شماره حمل بار تهران به گرگان با ما تماس 44601600 بگیرید

شماره تلفن باربری بین شهری یزد

برای اگاهی از قیمت و شماره حمل بار تهران به یزد با ما تماس 44601600 بگیرید

شماره تلفن باربری بین شهری کرمان

برای اگاهی از قیمت و شماره حمل بار تهران به کرمان با ما تماس 44601600 بگیرید

شماره تلفن باربری بین شهری همدان

برای اگاهی از قیمت و شماره حمل بار تهران به همدان با ما تماس 44601600 بگیرید

شماره تلفن باربری بین شهری کرمانشاه

برای اگاهی از قیمت و شماره حمل بار تهران به کرمانشاه با ما تماس 44601600 بگیرید

شماره تلفن باربری بین شهری سنندج

برای اگاهی از قیمت و شماره حمل بار تهران به سنندج با ما تماس 44601600 بگیرید

باربری خرده بار بین شهری

باربری وطن 55187272

پایانه کالای تهران55295782-4

شهرک خرده بار56902312

باربری و اتوماسیون بیهقی 88544010-14

پیشتاز بندر55187986

باربری صداقت 55187455

پیام شمس 53043805-55304369

حمل خرده بار تهران 33137393

باربری فارس 55186920

باربری شاهین55052997

باربری تهران به بابل
فردوس 55073186

باربری تهران سغادت 55305410

باربری تهران 55187093-09122191094

کرمان55187740

باربری شهاب 55324489

شهاب صالحی55187772

عامری55187558

عامری گرجی 55048351

باربری صابر55304265

شرکت میر حسینی 55352843-09126112024

باربری حبیبی55187189-95

دشت گرگان 55057151-55070064

جهان بار 55305707-55305749

باربری قدس55187000و55188000

زمرد راه 55636566-55806911

شرکت اثاث کشی شهرستان بار به عنوان با تجربه ترین باربری غرب تهران آماده ارائه خدمات اسباب کشی در تمام نقاط تهران.

در تمام ایام سال و حتی روزهای تعطیل می باشد. رانندگان خبره و مجرب شهرستان بار به تمام خیابان ها و کوچه های شهر تهران اشراف کامل داشته باشد.

در سریع ترین زمان یک اسباب کشی مطمئن و ایمن را برای شما رقم خواهند زد.

حمل بار بین شهری تهران به عنوان پایتخت که همه بارها برای معامله به تهران امده.
 در تهران به سراسر کشور ارسال میشود حمل بار بین شهری باید به گونه ای باشد که این ارسال ارزان تمام شود

ممکن است گاهی سفارشات شرکت باربری درون شهری نباشد و مشتری متقاضی باربری برون شهری باشد .

که در این صورت شرکت حمل بار انتخابی می بایست ارائه دهنده خدمات باربری برون شهری نیز باشد.

مبحث مهمی که در باربری برون شهری بسیار حائز اهمیت است ایمنی راه و جاده ها می باشد.

قیمت  باربری بین شهری تهران به شمال :

قیمت باربری نیسان از تهران به شمال 3000000 تومان

قیمت باربری خاور از تهران به شمال  4000000 تومان

قیمت حمل بار تریلی ترانزیت از تهران به شمال 6500000 تومان

قیمت حمل بار تریلی کفی از تهران به شمال   13000000 تومان

قیمت حمل بارخاور مسقف از تهران به شمال 6800000 تومان

قیمت حمل بار کامیون تک از تهران به شمال 7500000 تومان

قیمت حمل بار کامیون جفت از تهران به شمال8000000 تومان

برای اگاهی از قیمت و شماره باربری  درتهران به شهرستان های شمال با ما تماس 44601600 بگیرید

قیمت  باربری بین شهری ازتهران به مشهد

قیمت حمل بار نیسان از تهران به مشهد 3000000 تومان

قیمتحمل بار خاور از تهران به مشهد  5000000 تومان

قیمت حمل بار تریلی ترانزیت از تهران به مشهد 13000000 تومان

قیمت حمل بار تریلی کفی از تهران به مشهد   10000000 تومان

قیمت حمل بارخاور مسقف از تهران به مشهد 6800000 تومان

قیمت حمل بار کامیون تک از تهران به مشهد 7500000 تومان

قیمت حمل بار کامیون جفت از تهران به مشهد8000000 تومان

برای اگاهی از قیمت و شماره باربری در تهران به شهرستان مشهد با ما تماس 44601600 بگیرید

قیمت  باربری بین شهری از تهران به اهواز

قیمت حمل بار نیسان از تهران به اهواز 3000000 تومان

قیمت حمل بار خاور از تهران به اهواز 4000000 تومان

قیمت حمل بار تریلی ترانزیت از تهران به اهواز 13000000 تومان

قیمت حمل بار تریلی کفی از تهران به اهواز   10000000 تومان

قیمت حمل بارخاور مسقف از تهران به اهواز 6800000 تومان

قیمت حمل بار کامیون تک از تهران به اهواز 7500000 تومان

قیمت حمل بار کامیون جفت از تهران به اهواز8000000 تومان

برای اگاهی از قیمت و شماره حمل بار تهران به شهرستان اهوازبا ما تماس 44601600 بگیرید

قیمت  باربری بین شهری تهران به شیراز:

قیمت حمل بار نیسان از تهران به شیراز 3000000 تومان

قیمتحمل بار خاور از تهران به شیراز  4000000 تومان

قیمت حمل بار تریلی ترانزیت از تهران به شیراز 1300000 تومان

قیمت حمل بار تریلی کفی از تهران به شیراز   10000000 تومان

قیمت حمل بارخاور مسقف از تهران به شیراز 6500000 تومان

قیمت حمل بار کامیون تک از تهران به شیراز 7500000 تومان

قیمت حمل بار کامیون جفت از تهران به شیراز8000000 تومان

برای اگاهی از قیمت و شماره حمل بار تهران به شهرستان شیراز با ما تماس 44601600 بگیرید

قیمت  باربری بین شهری تهران به اصفهان:

قیمت حمل بار نیسان از تهران به اصفهان 1700000 تومان

قیمتحمل بار خاور از تهران به اصفهان  4000000 تومان

قیمت حمل بار تریلی ترانزیت از تهران به اصفهان 6500000 تومان

قیمت حمل بار تریلی کفی از تهران به اصفهان  6000000 تومان

قیمت حمل بارخاور مسقف از تهران به اصفهان 4500000 تومان

قیمت حمل بار کامیون تک از تهران به اصفهان 5000000تومان

قیمت حمل بار کامیون جفت از تهران به اصفهان5500000 تومان

برای اگاهی از قیمت و شماره حمل بارتهران به شهرستان های شمال با ما تماس 44601600 بگیرید

برای تعیین قیمت دقیق قیمت کافی است با کارشناسان ما تماس بگیرید.

و برای تعیین قیمت و رنج  نرخ حمل بار شهرستان به لینک مراجعه نمایید.

باربری بین شهری کرج :

با توجه به نزدیکی دو شهر تهران و کرح و نزدیکی به پایتخت باعث میشود.

ارزانی حمل بار در باربری بین شهری کرج عینا مصداق  پیدا کند.

باربری بین شهری مشهد:

ارمغان نیک طوس

۰۵۱۳۳۹۳۰۴۳۲
آرمین ترابر شرق

۰۵۱۳۳۹۳۰۰۶۰
آزاد راه شرق

۰۵۱۳۳۹۲۰۳۳۸
آستان قدس رضوی (مشهد)

۳۹۲۵۷۰۰
اعظم خراسان

۰۵۱۳۳۹۲۱۲۵۴
اقبال سعادت رانان زند

۰۵۱۳۳۹۲۰۶۹۵
امین ترابر شرق

۰۵۱۳۴۶۹۵۶۴۲
ایمن ره نورد ثابت توس

۰۵۱۳۲۵۷۰۶۰۰
بار آوران طوس

۰۵۱۳۳۹۲۷۰۱۰
باربری فرزانه

09124213011
بازرگان ترابر ترنم شرق

۰۹۱۵۵۱۳۹۲۶۵
بزرگ خراسان

۰۵۱۳۳۹۲۴۹۰۰
پاسارگاد ترابر طوس

۰۵۱۳۳۹۲۰۱۴۶
پویش ترابرطوس (شعبه )

۰۵۱۳۶۵۱۵۵۵۵
پیشتازان جفایی

۰۵۱۳۳۹۲۰۰۶۵
پیمان بار

۰۵۱۳۳۹۲۸۲۸۴
تدبیر بار توس

۰۵۱۳۳۹۲۶۶۷۳
تعاونی کامیونداران تک واحدی

۰۵۱۳۳۹۲۳۵۷۲
تعاونی کامیونداران خودراننده

۰۵۱۳۳۹۲۱۲۸۹
تعاونی کامیونداران شهید کلانتری

۰۵۱۳۳۹۲۰۴۰۷
تندر شرق

۰۵۱۳۳۹۲۰۰۸۹
توس فلاح

۰۵۱۳۳۹۲۰۵۰۵
توکل پردیس شرق

۰۵۱۳۳۹۲۱۳۴۵
ثامن بار طوس

۳۳۹۲۱۲۶۰۲
ثمین گیتی ترابر پارت

۰۹۱۵۱۰۰۰۰۲۵
جاده بانان کیان سپهر

۰۵۱۳۳۹۲۵۸۴۳
جاده ترابر طوس

۰۵۱۳۳۹۲۱۲۵۲
جاده رانان شرق

۰۵۱۳۳۹۲۴۰۹۰
جام گستر طوس

۰۵۱۳۳۹۲۰۰۷۳
جهاد نصر(مشهد)

۰۵۱۳۳۹۲۰۳۲۷
جهان بار طوس

۰۵۱۳۳۴۲۲۷۴۰
خلیج فارس (مشهد)

۵۱۱۳۹۲۰۳۹
خمسه ترابر طوس

۰۵۱۳۹۲۴۷۹۴
دنیا گران

۰۵۱۳۳۹۲۰۵۳۸
راحلین دانش

۰۵۱۳۳۹۲۴۱۵۱
رامین سعید شبکه
راهیان ترابر شرق

۳۳۸۲۲۴۷۰
راهیان خراسان مشهد

۰۹۱۵۱۱۵۸۷۲۳
رهروان شمس طوس (مشهد)

۰۵۱۳۳۹۲۰۹۲۱
رهسپاران

۰۵۱۳۳۹۲۰۵۵۸
زمان بار

۰۹۱۵۳۴۱۴۴۳۳
ساربانهای جاده طوس

۰۵۱۳۳۴۱۵۴۹۴
سجاد نیکو

۰۵۱۳۳۹۳۰۳۹۰
سحرگاه مشهد

۰۵۱۳۳۹۲۰۴۴۳
سراج بار طوس

۰۵۱۳۳۹۲۸۰۶۶
سنگین بار مشهد تریلر

۰۵۱۳۳۸۱۰۹۱۰
شاهین بار خراسان

 

۰۵۱۳۳۹۲۷۱۳۴
شاهین نو

۰۵۱۳۳۹۲۰۳۱۷
شتابان شمال (نمایندگی مشهد)

۰۵۱۳۵۴۲۱۹۴۷
صالح ترابر شرق

۰۵۱۳۳۹۲۵۵۰۰
صیرفی

۰۵۱۳۳۹۲۰۴۵۱
طوس (مشهد)

 

۳۴۱۷۸۰۵
طوس بار

۰۵۱۳۳۹۲۰۰۸۵
طوس جمیل

۰۵۱۳۳۹۲۰۲۰۳
طوس منش

۰۵۱۳۳۹۲۱۲۷۸
عابران کالای مشهد

۰۵۱۳۳۹۲۴۹۸۹
عادل تیزرو(برجعلی)

۰۵۱۳۳۹۲۰۳۹۳
عدالت خواه طوس

۰۵۱۳۳۹۲۷۶۸۶
عدل ترابران توس

۰۵۱۳۳۸۲۲۲۴۷
عماد ترابر خراسان

۰۹۱۵۱۳۲۹۱۹۶
عماد ترابر خراسان

۰۹۱۵۱۳۲۹۱۹
فتح آباد طوس

۰۵۱۳۳۹۲۱۲۹۳
فخار ترابر توس

۰۵۱۳۳۹۲۰۴۵۷
فرآورده نفتی سیرآفاق مطهرتربت

۰۵۱۵۲۳۱۱۵۱۵
فرآورده های نفتی پیک سوخت ش

۳۳۸۲۲۲۴۷
فرآورده های نفتی مهبد طوس

۰۵۱۳۳۸۵۱۸۳۲۶
فلاح مشهد

۰۵۱۳۳۹۲۰۵۰۵
فیض خراسان

۰۵۱۳۳۹۲۰۶۵۶
قائم ایرانیان

۰۵۱۳۳۹۲۰۸۰۶
قائم سرعت

۰۵۱۳۳۹۲۰۱۸۰
کارن ترابر خلسج فارس

۰۵۱۳۳۳۸۳۱۴۲
کالا ران طوس

 

۰۵۱۳۳۹۲۰۱۴۶
کالابران امین

۰۵۱۳۳۹۲۰۴۲۹
کوشان راه طوس

۰۵۱۳۳۹۲۴۹۲۲
گلرنگ ترابر (شعبه مشهد)

۰۵۱۳۶۰۷۵۳۸۴
گندم وآرد (مشهد)

۰۵۱۳۳۹۲۰۳۹۶
گوهر زمین طوس

۰۵۱۳۳۹۲۴۰۴۵
لاجورد اختر کیهان توس

۰۵۱۳۳۳۸۳۱۱۶
الماس ترابر شرق

۰۵۱۳۳۹۲۳۵۷۹
متین سیر

۰۵۱۳۳۹۲۲۲۱۷
مدیران بار خراسان

۰۵۱۳۳۳۸۳۰۲۰
مسرور بار امید

۰۵۱۳۳۹۲۱۲۱۷
مهد شباهنگ طوس

۰۵۱۳۳۹۲۶۵۲۵
مهسا گستر طوس

۰۹۱۵۳۱۶۲۴۸۳
میثم ترابر طوس

۰۵۱۳۳۹۲۶۰۶۰
میعد بار خراسان

۰۵۱۳۳۹۲۰۲۱۵
میهن طوس بار

۰۵۱۳۳۹۲۷۵۷۵
نور کهن ترابر توس

۰۵۱۳۳۹۲۱۳۰۲
نیک اختر خراسان(مشهد)

۰۹۱۵۸۱۵۷۰۴۴
نیکو راه طوس

۰۵۱۳۳۹۲۵۷۸۰
نیل راه طوس

۰۵۱۳۳۸۳۹۰۲۱
هاگ بار (نمایندگی مشهد)

۳۲۷۹۰۱۱
هزار فانونس سناباد
یاور سیر بارثاوا (نمایندگی مشهد)

۰۹۳۶۳۴۴۵۲۳۵
یخچالداران دمای ثابت خراسان

۰۵۱۳۳۹۳۵۱۹۰
یکتا زمان خراسان

۰۵۱۳۳۴۴۷۲۰۰

 

با توجه به زیارتی بودن این شهر مقدس لذا حضور رانندگان مختلف باعث ارزانی حمل بار میشود.

حجت بار مشهد ۳۶۶۶ ۶۶۶۶با کد 051 در خدمت عزیزان در مشهد میباشد.

باربری بین شهری قم:

دومین شهر زیارتی نزدیک تهران که باربری بین شهری نسبتا بزرگی را داراست

اعتماد بار

02537225540

ایمن بار

02518842009

سامان بار

02536553799

ظریف بار قم

1500 بدون کد

وانت بارتلفنی مرکزی

02536641824

وانت بارتلفنی ملک پور

02518873000

باربری بین شهری شیراز:

برای اشنایی بیشتر با باربری های بین شهری شیراز به باربری های زیر تماس بگیرید.

 

آبادان (شیراز)

۰۷۱۳۷۳۵۳۹۶۰

اتوبار تهران شیراز

۰۹۱۰۳۸۲۴۵۲۵

اتوبار صداقت ( ویژه اسباب کشی)

۰۹۱۷۴۳۹۴۷۸۱
۰۷۱۳۷۷۲۳۴۱۰

اتوبار ملت

۰۷۱۳۸۶۰۴۸۵۰
۰۹۱۷۶۵۰۰۹۸۴

ارم ترابر فارس

۰۷۱۳۲۴۲۳۰۱۰

آریان پیمان راهنورد

۰۹۱۷۱۱۷۶۱۹۹

آشنا بار (ویژه اسباب کشی)

۰۹۱۷۴۲۷۰۷۰۰
۰۹۱۰۱۵۰۸۲۱۵)

امین بارشیراز

۰۷۱۳۲۴۲۳۰۶۴

باربران جنوب

۰۷۱۳۲۴۲۳۰۲۱

بزرگ ره آورد تیزرو

۰۷۱۳۲۴۲۸۰۶۹

بوتان ران

۰۷۱۳۲۲۶۷۰۷۵

پارس رونیز

۰۷۱۵۳۲۸۰۱۴۹

پخش رازی

۰۷۱۳۲۴۲۵۲۹۵

پیمان بار

۰۷۱۳۲۴۲۳۰۴۹

ت پخش نفتی تریلرداران فارس

۰۷۱۱۲۲۷۳۱۷

 تهران بار جنوب شیراز

۰۷۱۳۲۴۲۳۰۶۱

حاصلیان ترابر جنوب

۰۷۱۳۷۳۰۵۹۵۹

حامد بارشیراز

۰۷۱۳۲۴۲۵۹۷۰

 دایتی

۰۷۱۳۷۷۴۲۴۳۸

دایتی شیراز

۰۹۱۷۷۰۳۱۷۸۸

دنا بار شیراز

۰۷۱۳۲۴۲۳۰۴۰

راحیل ترابر

۰۷۱۳۲۴۲۳۲۳۴

راستگویان لار

۰۷۱۳۲۴۰۱۰۰

راوند فارس

۰۷۱۳۲۴۲۶۷۰۴

ره آوردفارس

۰۷۱۳۲۴۲۳۰۴۸

رهاورد فارس

۰۷۱۳۲۴۲۳۰۴۸

رهروان بزرگ دنا

۰۷۱۳۲۴۲۳۰۴۱

رهروان سعدی

۰۷۱۳۲۴۲۳۰۲۲

روان بار شیراز

۰۷۱۳۷۸۰۳۳۲۳

سپهربارشیراز

۰۷۱۳۲۴۲۶۶۹۹

ستاره سپهر شیراز(نفتی)

۰۷۱۳۱۸۲۱۴۴۵

سرعت ترابر فارس

۰۷۱۳۸۳۸۹۰۳۵

سرعت سیر جنوب

۰۷۱۳۸۲۲۷۶۷۴

سریع بار

۷۱۱۲۴۲۳۰۰

سریع بار پیما

۰۷۱۳۲۴۲۳۰۰۰

سعادت مهر شیراز

۰۷۱۳۲۴۲۳۰۴۶

سلامت بار کشاورز شیراز

۰۷۱۳۸۳۳۴۱۳۸

سلیم ترابر شیراز

۰۷۱۳۲۴۲۳۵۹۱

سنگین ترابر طاهری

۰۷۱۳۸۲۱۴۴۱۱

سنگین ترابر یگانه

۰۹۱۷۱۱۷۳۸۰۰

سهند ترابر گیتی

۰۷۱۳۱۲۴۲۳۰۳

سیما بار داراب

۰۹۱۷۱۳۱۱۲۷۱

شاهیان شیراز

۰۷۱۳۲۴۲۴۲۴۷

شرکت تعاونی سراسری پخش فرآورده های نفتی پشتیبانی ترابری فلات قاره کاسپین

۰۷۱۹۱۰۹۰۰۳۴

شکاری فارس

۰۷۱۳۲۴۲۳۰۵۱

شهروروستا

۰۷۱۳۲۴۲۳۵۴۲

شهید پیشاهنگ شیراز

۰۷۱۳۲۴۲۳۵۹۰

پایانه بزرگ اکبراباد غرفه ۴۶

شیراز بار مهاجر

۰۷۱۳۸۳۲۵۰۸۸

غلامی بار فارس

۰۷۱۳۸۳۳۲۰۸۹

 

فارس کوشاترابر

۰۷۱۳۲۴۲۳۰۷۳

فرآورده نفتی تانکرداران فارس

۰۷۱۳۸۳۲۵۶۱۱

فرآورده نفتی جاده رانان فارس

۰۷۱۳۸۲۱۴۰۲۶

فرآورده نفتی سمندسبزایرانیان

۰۹۱۷۳۱۳۶۸۹۸

فرآورده های نفتی فخر جاده ای فارس

۰۷۱۳۸۲۰۳۷۵۱

کاروان بار شیراز

۰۷۱۳۲۴۲۶۷۱۱

کالای صدیق شیراز

۰۷۱۳۲۴۲۳۰۱۶

کامیونت داران (حمل اثاث ومبلمان)

۰۹۰۱۸۳۱۲۲۲۲

کامیونداران شیراز

۰۷۱۳۲۴۲۳۰۲۳

کسری ترابر

۰۷۱۳۲۴۲۶۶۶۷

کمال بار فارس

۰۷۱۳۲۴۲۳۰۴۴

گاهان بار

۰۷۱۳۲۴۲۳۰۲۴

گلبار فارس

۰۷۱۳۲۴۲۳۰۱۸

گندم وآردایران (شیراز)

۰۷۱۳۲۴۲۳۰۰۳

متحده توکل

۰۷۱۳۲۴۲۳۰۲۰

مه بار

۰۷۱۵۳۵۴۸۸۵۵

مومن بار شیراز

۰۷۱۳۲۴۲۳۰۱۰

نام آوران بار شیراز

۰۷۱۳۲۴۲۳۵۹۹

نسیم ترابر شیراز

۰۷۱۳۲۴۲۳۰۲۶

نکو راهبر

۰۷۱۳۸۲۲۷۶۷۴

نگین بار شیراز

۰۷۱۳۲۴۲۳۰۳۴

نمایندگی شرکت پخش سایه سمن شیراز

۰۷۱۳۷۷۷۷۷۷۷

نمایندگی شرکت پخش هجرت شیراز

۰۷۱۳۸۲۴۷۷۷۵

نور بار جهان

۰۷۱۳۷۸۰۳۰۱۵

نویدبارشیراز

۰۷۱۳۲۴۲۶۹۶۰

هاگ بار شیراز

۰۹۱۷۱۱۷۳۸۰۰

هما ترابر شیراز

۰۷۱۳۲۴۲۳۵۹۷

همراه بار شیراز

۰۷۱۳۲۴۲۶۷۱۵


هنروران جاده شیراز

۰۷۱۳۲۴۲۳۰۵۵

 

الزامات باربری برون شهری:

در باربری برون شهری می بایست از متخصصین این کار و حرفه ای ترین ها بهره برد،

چرا که باربری بین شهری توسط کامیون و دیگر ماشین های سنگین نیازمند دقت ویژه و بهره گیری از رانندگان حرفه ای و راه بلد می باشد. در ادامه با ما همراه باشید تا با نکات باربری شهرستان بیشتر آشنا شوید .

تا یک باربری بین شهری بی دغدغه و بدون استرس را تجربه نمایید.

 باربری بین شهری شهریار 

اسباب و اثاثیه منزل

لوازم و کالاهای شرکت ها، ادارات، موسسات و سازمان های دولتی و خصوصی

مواد غذایی و خوراکی

ماشین آلات و دستگاه های کشاورزی و صنعتی

لوازم و دستگاه های باشگاه های بدنسازی

لوازم و آلات موسیقی مانند پیانو، چنگ و …

مواد اولیه

و …

اما علت انکه دارای بارهای صنعتی و کشاورزی بوده وجود زمینهای ارزان نسبت به سایر مناطق مجاور.

و باربری مطالعه بیشتر میتوان باربری بین شهری شهریار ببینید

تاثیر ماشین برگشتی درقیمت باربری بین شهری

خودروهایی که در باربری برون شهری می توان استفاده نمود شامل موارد زیر می باشد

کامیون

کامیونت

وانت بار

نیسان بار

تریلر

خاور های مسقف و روباز

شرکت حمل و نقل بین شهری :

قیمت باربری بین شهری که شامل قیمت نیسان و حاور میشود بستگی به فاکتور های زیادی دارد.

از انجایی که قیمت حمل باربین شهری در نگاه راننده شامل مسیر رفت و برگشت است.

قیمت ان برابر است با قیمت رفت بعلاوه برگشت و برای شهر های مختلف متفاوت است.

مثلا شهری مانند اصفهان چون دارای با در دو طرف مسیر است لذا قیمت حمل بار بین شهری همواره برای مردم مناسب است.

شرکت شهرستان بار ارائه دهنده انواعه خودروهای باربری

برای  اشنایی بیشتربا ظرفیت ماشین ها به مقاله وانت بار شهرستان و نیسان بار شهرستان و ایسوزو شهرستان 

مراجعه بفرمایید..

و علت اینکه شهرستان بار را باربری شهرستان میدانیم تخصصی بودن ان برای شهرستان است

 

جهت باربری بین شهری خصوصا برای مسافت های طولانی می بایست یک سری اقدامات متعدد صورت گیرد.

که پرسنل شرکت شهرستان بار تمامی این موارد را به خوبی رعایت می کنند. ا

 این اقدامات می توان به موارد زیر اشاره کرد:
 • استفاده از بهترین و مناسب ترین خودروهای باربری مانند کامیون، کامیونت، خاور مسقف و روباز، تریلر، نیسان بار و وانت بار و …
 • بهره گیری از کارگران حرفه ای و ماهر با فیزیک بدنی مناسب و توانایی بالا
 • ارسال بار در بهترین ساعات شبانه روز با توجه به وضعیت ترافیک راه ها و جاده ها
 • برنامه ریزی و زمان بندی دقیق جهت بالا رفتن راندمان کاری پرسنل و رضایت مشتری
 • در نظر گرفتن تمامی مسائل از جمله سوخت خودروهای باربری، وضعیت آب و هوا، وضعیت جاده و خطرات آن و …
 • بهره گیری از رانندگان حرفه ای و دارای گواهینامه لازم
 • حمل ونقل بار از طریق بهترین، کوتاه ترین و ایمن ترین مسیر

شرکت اتوبار شهرستان بار به عنوان بهترین باربری غرب تهران به شما این اطمینان را می دهد که کلیه موارد را در باربری های خود رعایت کرده و کار حمل و نقل و اسباب کشی منزل شما را به خوبی و بدون وارد شدن هیچ گونه خسارتی انجام خواهد داد.

ارائه مشاوره رایگان جهت باربری برون شهری

شرکت باربری شهرستان بار ارائه دهنده مشاوره رایگان جهت انواع باربری و باربری برون شهری می باشد..

این شرکت باربری با ارائه مشاوره رایگان و ارسال کارشناس حمل و نقل به محل جهت مشاوره و حمل هر چه بهتر بار آماده می باشد. .

کافی است متقاضیان باربری بین شهری با شرکت شهرستان بار تماس حاصل کرده تا در اسرع وقت کارشناسان مجرب حمل بار در محل حاضر شوند..

تمام تلاش این شرکت ارائه بهترین خدمات باربری و جلب رضایت مشتریان می باشد.

خدمات بسته بندی شرکت شهرستان بار جهت باربری برون شهری

در باربری بین شهری اکثر اوقات مسافت طولانی بوده و احتمال خسارت به لوازم منزل و انواع بار بالا می باشد.

بنابراین بهره گیری از بسته بندی درست و اصولی در باربری بین شهری امری اجتناب ناپذیر است.

شرکت حمل و نقل شهرستان بار ارائه دهنده خدمات بسته بندی استاندارد با ارسال متخصصین آموزش دیده در امر بسته بندی می باشد. خدمات ارائه شده بسته بندی شرکت شهرستان بار شامل موارد زیر می باشد:

بسته بندی های مرسوم بین شهری
 • بسته بندی در سریع ترین زمان ممکن
 • بسته بندی انواع کالا طبق استاندارد های روز و به روش های استرچ رپ و بابل رپ
 • بسته بندی با استفاده از لوازم مخصوص و ضربه گیر های مقاوم در برابر ضربه ، آب و حرارت
 • بسته بندی با استفاده از کارتن های 3 تا 5 لایه و با ضخامت های متفاوت مخصوص لوازم با حجم و وزن های مختلف
 • بسته بندی ویژه تخت خواب
 • بسته بندی ویژه فرش
 • بسته بندی ویژه مبلمان و لازم چوبی
 • بسته بندی ویژه بوفه و لوازم شیشه ای
 • بسته بندی ویژه تلوزیون های LCD  و  LED
 • بسته بندی ویژه لباس ها
 • بسته بندی ویژه کالای خواب
 • بسته بندی ویژه لوازم بزرگ آشپزخانه مانند یخچال ساید بای ساید، گاز ، ماکرویو، ماشین ظرفشویی، ماشین لباسشویی و…
 • بسته بندی تمام لوازم و ظروف آشپزخانه
 • بسته بندی انواع میز و صندلی اداری
 • بسته بندی کلیه لوازم اداری مانند فایل ها، زونکن ها و …
 • و …
 • لازم به ذکر است که کلیه محصولات استفاده شده در بسته بندی اعم از ضربه گیر ها، محافظ ها، کارتن ها، سلفون ها و چسب ها از مواد درجه یک می باشند.
ارسال با و بسته بندی ان
ارسال با و بسته بندی ان


بیمه نامه حمل باربین شهری

بیمه نامه باربری خاور  بین شهری  یکی از مهمترین مسائل مربوط به باربری می باشد..

هدف از بیمه کردن کالا و بار ایجاد آرامش خاطر و آسودگی خیال برای مشتری می باشد..

بیمه نامه باربری برون شهری توسط شرکت اتوبار تهران صادر خواهد شد. شرکت باربری شهرستان بار ارائه دهنده بهترین بیمه نامه جهت اطمینان از حفظ سلامت بار می باشد.

که این شرکت حمل و نقل بیمه نامه باربری را از زمان شروع بارگیری تا رسیدن بار است.

در شهر مبدا تا زمان تخلیه بار در شهر مقصد در اختیار مشتری قرار خواهد داد..

بیمه نامه باربری برون شهری شامل جبران هر گونه خسارت به بار و سرقت بار می باشد.

شرکت شهرستان بار ارائه دهنده بیمه نامه باربری معتبر
نوع ماشین باربری برون شهری

و هر کالایی که حجم کم و وزن نیمه سنگین داشته باشد را می توان توسط وانت بار و نیسان بار جابجا و حمل و نقل نمود.

برای حمل و نقل و باربری بین شهری توسط وانت بار و نیسان بار می توانید با شرکت حمل و نقل شهرستان بار تماس بگیرید.

تا در اسرع وقت در محل مورد نظر حاضر شوند و کالای شما را جا به جا نمایند..

وانت بارها و نیسان بارهای شرکت باربری شهرستان بار جهت محافظت از لوازم و بار مورد نظر شما دارای چادر و پوشش هایی هستند.

برای شرایط آب و هوایی متفاوت می باشند تا سلامت بار شما را در تمام شرایط تضمین نمایند.

باربری بین شهری توسط کامیون و خاور

کامیون و خاور از خودروهای باربری سنگین و پر کاربرد درحمل بار بین شهری می باشند.

همانطور که از نام های آنها مشخص می باشد برای حمل بار در حجم ها و وزن های سنگین کاربرد دارد.

جهت اسباب کشی منزل می توانید از خودروی خاور و جهت جابجایی لوازم و کالاهای سنگین .

همچنین لوازمی که می خواهید آنها را در حجم بسیار زیاد حمل و نقل نمایید می توانید از کامیون استفاده کنید. .

جهت باربری بین شهری برای بارهای سنگین و فوق سنگین و بارهایی با حجم و وزن بالا می توانید با شرکت شهرستان بار تماس حاصل نمایید .

سفارش خودروی باربری مورد نظر خود را ثبت نمایید.

باربری آنلاین بین شهری:

مدت زمان تحویل بار در باربری خارج شهری وابسته به یک سری پارامتر می باشد، که بار در نظر گرفتن این پارامتر ها مدت زمان تحویل بار را تا مقدار قابل توجهی می توان پیش بینی نمود.

این پارامترها شامل موارد زیر می باشد :

 • فاصله دو شهر و میزان مسافت
 • نوع بار
 • نوع مسیر و جاده
 • نوع خودروی باربری
 • شرایط آب و هوایی
 • مساله مهم باربری انلاین بروز بودن و انلاین بودن باربری است

هزینه باربری بین شهری

هزینه باربری برون شهری بر اساس فاکتورهایی که توسط اتحادیه باربری کشور معین می شود محاسبه می شود.

از مهمترین این فاکتور ها در درجه اول میزان مسافت طی شده توسط باربری می باشد.

نوع بار، حجم و وزن بار، نوع خودروی باربری و تعداد آن، تعداد کارگران حمل بار، تاریخ باربری، شرایط آب و هوایی و … از دیگر فاکتورهای تعیین کننده قیمت باربری برون شهری می باشند.

مساله بعدی در محاسبه هزینه باربری بین شهری دو طرفه بودن ان است .

یعنی مثلا بابری تهران به اصفهان بعلت وجود بار برگشت از دو طرف قیمت رامتعادل میکند.

برای مطالعه بیشتر به حمل بار بین شهری به اهواز مراجعه بفرمایید

برای اگاهی به قیمت روز به تعرفه باربری بین شهری کلیک فرمایید

باربری ارزان در باربری بین شهری

میزان هزینه های ناشی از باربری برون شهری را می توان تا حدی زیادی پایین آورد .

اما اگر به فکر باربری ارزان در باربری برون شهری هستید می بایست خود را برای یک چالش بسیار سخت و طاقت فرسا آماده کنید.

عدم استفاده از خدمات بسته بندی، بهره گیری از تعداد کم کارگران حمل بار.

عدم استفاده از خدمات حمل وسایل سنگین میزان هزینه های باربری را تا مقدار قابل توجهی کاهش خواهد داد.

در حقیقت باربری ارزان  تهران برای شما بدین معناست که شما فقط هزینه خودروی باربری و یک یا دو کارگر را پرداخت خواهید نمود.

شرکت باربری شهرستان بار ارائه دهنده باربری ارزان به عنوان یکی از شرکت های اتوبار غرب تهران نیز می باشد.

برای مطالعه بیشتر به حمل بار بین شهری به گرگان مراجعه فرمایید

مسیر های حمل و نقل بین شهری در شرکت شهرستان بار

برخی از مسیرهای باربری برون شهری شرکت حمل و نقل شهرستان بار به قرار زیر می باشد:

باربری برون شهری از تهران و کرج به شهرستان های مرکزی ایران مانند اراک، قزوین، قم، اصفهان، سمنان

باربری برون شهری از تهران و کرج به شهرهای استان مازندران مانند ساری، رامسر، بابلسر، بابل چالوس و نوشهر

باربری برون شهری از تهران و کرج به شهرهای استان گیلان مانند لاهیجان، رشت و …

باربری برون  شهری با استان گلستان، شهر گرگان، کردکوی، گنبد کاووس

باربری برون شهری از تهران و کرج به شهرستان های غرب ایران مانند همدان، ارومیه، خرم آباد، تبریز، کرمانشاه، زنجان، سنندج و …

باربری برون شهری از تهران و کرج به استان های شرق ایران مانند کرمان، خراسان(مشهد)، یزد و شهرستان های بجنورد، بیرجند و زاهدان

باربری برون شهری از تهران و کرج به شهرستان های جنوب ایران مانند اهواز، بندرعباس، بوشهر، شیراز و بندر عسلویه وماهشهر

بر

بهترین باربری بین شهری:

بهترین اتوبار حمل بار بین شهری باربری است که بتواند تمام سال با یک قیمت مناسب حمل بار انجام دهد.

علاوه بر قیمت که فاکتور مهمی است ایمنی و بیمه که ذکر ان در بالا رفت از فاکتور های دیگر است.

همه مواردی که در مطالب فوق به آنها اشاره کردیم از مهمترین مسائل باربری برون شهری می باشند .

اما مهمتر از آن مسائل انتخاب شرکت مناسب جهت باربری بین شهری می باشد .

شرکت حمل و نقل شهرستان بار با سابقه درخشان در زمینه حمل انواع بارهای سنگین، سبکراعایت کند.

و اثاث کشی منزل به عنوان حرفه ای ترین اتوبار تهران آماده ارائه خدمات به مشتریان خود جهت اسنپ بار بین شهری در بهترین زمانبندی می باشد.

متقاضیان باربری برون شهری می توانند با شماره گیری شماره تلفن های موجود در سامانه حمل و نقل شرکت باربری شهرستان بار .

جهت گرفتن مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر اقدام نمایند و کالای خود را از شهری به شهر دیگر با آسودگی خیال منتقل کنند.

با انتخاب شرکت باربری شهرستان بار این اطمینان را داشته باشید.

که یک باربری بی عیب و نقص همراه با آرامش خاطر را تجربه خواهید نمود .

خاطره خوشی از باربری در ذهن شما ثبت خواهد شد. و در ضمن به ایستاگرام شهرستان بار مراجعه فرمایید.

باربری بین شهری ارزان:

یکی از فاکتور های باربری بین شهری ارزان استفاده از ماشین های برگشتی است .

که شهرستان بار تهران جزه قدیمیترین های این شاخه میباشد و لیست قیمت اسنپ بار ارزان را از خیلی وق پیش در دستور قرار داده است.

که در این رابطه به اسنپ بار بین شهری میتوان اشاره کرد

بروز رسانی2 فروردین 1402

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید