Uncategorized

باربری تهران به چالوس(نوشهر)/ قیمت بگیر پشیمون نمیشی

باربری  تهران به چالوس(نوشهر)  یکی از جالبترین و در عین حال خطرناکترین جاده ایران است.

اما باربری از تهران به چالوس و باربری چالوس به تهران از جاده چالوس مربوط انواع وانت است.

دراین مقاله به هزینه مربوط به باربری تهران به نوشهر و کرایه نیسان نوشهر و تعرفه قیمت نیسان چالوس میپردازیم

باربری از تهران به چالوس( نوشهر):

باربری تهران به نوشهر
باربری تهران به نوشهر

باربری از تهران به چالوس( نوشهر) با وانت بار:

باربری در این جاده با این وسیله های نقلیه فقط امکان پذیر است.

که وانت بار و وانت پراید برای بار های زیر 350 کیلو گرم استفاه میشود.

و مزدا برای بار هایی تا 700 کیلوگرم و نیسان بارهای زیر 1700 کیلوگرم مورد استفاده قرار میگیرد

اما به لحاظ حجمی وانت پیکان بدرد مبلمان و بارهایی ظریف میخورد

و مزدا نیز به جهت فنر های نرم حجم بیشتر از پیکان و پراید.

نیسان نیز برای بارهای وزنی و حجمی قویتر که ظرافت نداشته باشد

کرایه وانت از تهران به چالوس( نوشهر)

کرایه وانت از تهران به چالوس( نوشهر) از تهران

هزینه وانت از تهران به چالوس 1500000 تومان

اما به لحاظ حجمی وانت پیکان بدرد مبلمان و بارهایی ظریف میخورد

و مزدا نیز به جهت فنر های نرم حجم بیشتر از پیکان و پراید.

نیسان نیز برای بارهای وزنی و حجمی قویتر که ظرافت نداشته باشد

کرایه وانت از تهران به چالوس(نوشهر) از شمس آباد

هزینه وانت از شمس آباد  به چالوس 1700000 تومان

اما به لحاظ حجمی وانت پیکان بدرد مبلمان و بارهایی ظریف میخورد

و مزدا نیز به جهت فنر های نرم حجم بیشتر از پیکان و پراید.

نیسان نیز برای بارهای وزنی و حجمی قویتر که ظرافت نداشته باشد

کرایه وانت از تهران به چالوس(نوشهر) از شهریار

هزینه وانت از شهریار به چالوس 1500000 تومان

کرایه وانت از تهران به چالوس(نوشهر) ازشهر قدس

هزینه وانت از شهر قدس به چالوس 1500000 تومان

اما به لحاظ حجمی وانت پیکان بدرد مبلمان و بارهایی ظریف میخورد

و مزدا نیز به جهت فنر های نرم حجم بیشتر از پیکان و پراید.

نیسان نیز برای بارهای وزنی و حجمی قویتر که ظرافت نداشته باشد

باربری تهران به نوشهر
باربری تهران به نوشهر

باربری از تهران به چالوس( نوشهر) با مزدا:

باربری در این جاده با این وسیله های نقلیه فقط امکان پذیر است.

که وانت بار و وانت پراید برای بار های زیر 350 کیلو گرم استفاه میشود.

و مزدا برای بار هایی تا 700 کیلوگرم و نیسان بارهای زیر 1700 کیلوگرم مورد استفاده قرار میگیرد

اما به لحاظ حجمی وانت پیکان بدرد مبلمان و بارهایی ظریف میخورد

و مزدا نیز به جهت فنر های نرم حجم بیشتر از پیکان و پراید.

نیسان نیز برای بارهای وزنی و حجمی قویتر که ظرافت نداشته باشد

باربری تهران به چالوس(نوشهر)
باربری تهران به چالوس(نوشهر)

باربری از تهران به چالوس( نوشهر) با نیسان بار:

باربری در این جاده با این وسیله های نقلیه فقط امکان پذیر است.

که وانت بار و وانت پراید برای بار های زیر 350 کیلو گرم استفاه میشود.

و مزدا برای بار هایی تا 700 کیلوگرم و نیسان بارهای زیر 1700 کیلوگرم مورد استفاده قرار میگیرد

اما به لحاظ حجمی وانت پیکان بدرد مبلمان و بارهایی ظریف میخورد

و مزدا نیز به جهت فنر های نرم حجم بیشتر از پیکان و پراید.

نیسان نیز برای بارهای وزنی و حجمی قویتر که ظرافت نداشته باشد

باربری تهران به نوشهر
باربری تهران به نوشهر

هزینه باربری از تهران به چالوس( نوشهر):

هزینه باربری از تهران به چالوس( نوشهر) با وانت

هزینه حمل از تهران به چالوس(نوشهر) با وانت 1500000 تومان

هزینه باربری از تهران به چالوس( نوشهر) با نیسان

هزینه حمل از تهران به چالوس(نوشهر) با نیسان 1600000 تومان

هزینه باربری از تهران به چالوس( نوشهر) با خاور

هزینه حمل از تهران به چالوس(نوشهر) با خاور 3600000 تومان

هزینه باربری از تهران به چالوس(نوشهر) با تریلی

هزینه حمل از تهران به چالوس(نوشهر) با تریلی کفی  6000000 تومان

هزینه باربری از تهران به چالوس( نوشهر) با ترانزیت

هزینه حمل از تهران به  چالوس(نوشهر) با ترانزیت 6500000 تومان

باربری تهران چالوس
باربری تهران چالوس

باربری تهران چالوس(نوشهر)

باربری تهران چالوس(نوشهر) با خاور مسقف 4000000 تومان

شما عزیزان بیاد داشته باشید که باربری تهران چالوس (نوشهر) با خاور از جاده های هراز و رشت فقط امکان است

حتی بعضی روز های هفته امکان استفاده از هراز هم برای ماشین های سنگین وجود ندارد

باربری تهران چالوس(نوشهر) با ده تن5500000 تومان

شما عزیزان بیاد داشته باشید که باربری تهران چالوس (نوشهر) با خاور از جاده های هراز و رشت فقط امکان است

حتی بعضی روز های هفته امکان استفاده از هراز هم برای ماشین های سنگین وجود ندارد

باربری تهران چالوس(نوشهر) با تریلی6500000

شما عزیزان بیاد داشته باشید که باربری تهران چالوس (نوشهر) با خاورو تک از جاده های هراز و رشت فقط امکان است

حتی بعضی روز های هفته امکان استفاده از هراز هم برای ماشین های سنگین وجود ندارد

جاده های فیروز کوه و رشت مخصص تریلی است

باربری تهران به نوشهر
باربری تهران به نوشهر

باربری تهران چالوس(نوشهر) با ترانزیت 7000000 تومان

شما عزیزان بیاد داشته باشید که باربری تهران چالوس (نوشهر) با خاورو تک از جاده های هراز و رشت فقط امکان است

حتی بعضی روز های هفته امکان استفاده از هراز هم برای ماشین های سنگین وجود ندارد

جاده های فیروز کوه و رشت مخصص تریلی است

هزینه باربری از تهران به مازنران

هزینه باربری از تهران به مازنران ساری

1800000 برای نیسان و خاورمسقف اثاثیه منزل4000000 تومان

همانطور که خدمت عزیزان عرض شد هزینه باربری تهران تقریبا به تمام مازندران یک قیمت است.

بجز ماشین های سنگین که  بخاطر استفاده از جاده های مختلف بسیار متفاوت است

برای مطالعه بیشت به مقاله باربری تهران به ساری مراجعه کنید

هزینه باربری از تهران به مازنران بابلسر

1800000 برای نیسان و خاورمسقف اثاثیه منزل4000000 تومان

همانطور که خدمت عزیزان عرض شد هزینه باربری تهران تقریبا به تمام مازندران یک قیمت است.

بجز ماشین های سنگین که  بخاطر استفاده از جاده های مختلف بسیار متفاوت است

برای مطالعه بیشت به مقاله باربری تهران به بابلسر مراجعه کنید

هزینه باربری از تهران به مازنران چالوس

1800000 برای نیسان و خاورمسقف اثاثیه منزل4000000 تومان

همانطور که خدمت عزیزان عرض شد هزینه باربری تهران تقریبا به تمام مازندران یک قیمت است.

بجز ماشین های سنگین که  بخاطر استفاده از جاده های مختلف بسیار متفاوت است

برای مطالعه بیشت به مقاله باربری تهران به چالوس(نوشهر) مراجعه کنید

هزینه باربری از تهران به مازنران تنکابن

1800000 برای نیسان و خاورمسقف اثاثیه منزل4000000 تومان

همانطور که خدمت عزیزان عرض شد هزینه باربری تهران تقریبا به تمام مازندران یک قیمت است.

بجز ماشین های سنگین که  بخاطر استفاده از جاده های مختلف بسیار متفاوت است

برای مطالعه بیشتر به قیمت حمل بار به تنکابن مراجعه کنید

باربری تهران چالوس
باربری تهران چالوس

خرده بار به شمال

خرده بار به شمال به گرگان

خرده بار به شمال رشت

برای استفاده از خرده بار از تهران به شمال میتوانید با هریک از باربری ها  که در ذیل امده است تماس بگیرید.

اما فکر میکنم معروفترین باربری باربری وطن است که ادرس تخلیه را برای شما عزیزان در زیر امده است

  • رشت،خ پورفسور سمیعی،خ شهید ورزلی،موسسه آموزش عالی احرار

  • 01333430780

نیسان و وانت برای شمال

باتوجه به وسعت شمال میتوانید به پایین صفحه مراجعه یا مقاله نیسان و وانت واسه شمال بخونید

باربری تهران چالوس
باربری تهران چالوس
خرده بار به شمال ساری

برای استفاده از خرده بار از تهران به شمال میتوانید با هریک از باربری ها  که در ذیل امده است تماس بگیرید.

اما فکر میکنم معروفترین باربری باربری وطن است که ادرس تخلیه را برای شما عزیزان در زیر امده است

ساری،بزرگراه سردار سلیمانی،کوی شرف آباد

 09112547594

خرده بار به شمال چالوس

برای استفاده از خرده بار از تهران به شمال میتوانید با هریک از باربری ها  که در ذیل امده است تماس بگیرید.

اما فکر میکنم معروفترین باربری باربری وطن است که ادرس تخلیه را برای شما عزیزان در زیر امده است

چالوس ، خیابان ۱۷ شهریور ، ۲۰۰ متر مانده به هتل ، نمایندگی باربری وطن

سیاوش محمدی شماره تلفن همراه : ۰۹۱۱۱۹۱۲۱۹۶

خرده بار از تهران به نوشهر:

باربری وطن 55187272

پایانه کالای تهران55295782-4

شهرک خرده بار56902312

باربری و اتوماسیون بیهقی 88544010-14

پیشتاز بندر55187986

باربری صداقت 55187455

پیام شمس 53043805-55304369

حمل خرده بار تهران 33137393

باربری فارس 55186920

باربری شاهین55052997

فردوس 55073186

باربری تهران سغادت 55305410

باربری تهران 55187093-09122191094

کرمان55187740

باربری شهاب 55324489

شهاب صالحی55187772
عامری55187558

عامری گرجی 55048351

باربری تهران چالوس
باربری تهران چالوس
باربری صابر55304265

شرکت میر حسینی 55352843-09126112024

باربری حبیبی55187189-95

دشت گرگان 55057151-55070064

جهان بار 55305707-55305749

باربری قدس55187000و55188000

زمرد راه 55636566-55806911

خرده بار از تهران به نوشهربا ماشین باری:

برای ارسال خرده بار با باربری وطن  تماس بگیرید02155187272

نوشهر 09368631294 علی نیا

 ادرس نوشهر هلستان داخل کوچه بهارستان 21

خرده بار از تهران به نوشهربا اتوبوس:

برای اقلامی استفاده میشود که نیاز به بیمه نداردتلفن: ۵۳۸۲۶ ۰۲۱

خرده بار از تهران به نوشهر با حمل هوایی

یکی از شرکت های مورد نظر سیطره اسمان ابی با شماره02141182

باربری تهران چالوس
باربری تهران چالوس

باربری برای چالوس( نوشهر)

باربری برای چالوس( نوشهر) با وانت

و مزدا برای بار هایی تا 700 کیلوگرم و نیسان بارهای زیر 1700 کیلوگرم مورد استفاده قرار میگیرد

اما به لحاظ حجمی وانت پیکان بدرد مبلمان و بارهایی ظریف میخورد

و مزدا نیز به جهت فنر های نرم حجم بیشتر از پیکان و پراید.

نیسان نیز برای بارهای وزنی و حجمی قویتر که ظرافت نداشته باشد

باربری تهران به نوشهر
باربری تهران به نوشهر

باربری برای چالوس( نوشهر) با نیسان

و مزدا برای بار هایی تا 700 کیلوگرم و نیسان بارهای زیر 1700 کیلوگرم مورد استفاده قرار میگیرد

اما به لحاظ حجمی وانت پیکان بدرد مبلمان و بارهایی ظریف میخورد

و مزدا نیز به جهت فنر های نرم حجم بیشتر از پیکان و پراید.

نیسان نیز برای بارهای وزنی و حجمی قویتر که ظرافت نداشته باشد

باربری برای چالوس( نوشهر) با خاور

همانطور که در بالا عنوان شد این نوع بار فقط از جاده های رشت و فیروز کوه امکانش برای تریلی هست .

جاده های هراز و رشت برای خاور وجود دارد

باربری برای چالوس( نوشهر) با تریلی

همانطور که در بالا عنوان شد این نوع بار فقط از جاده های رشت و فیروز کوه امکانش هست .

برای تریلی و جاده های هراز و رشت برای خاور وجود دارد

باربری تهران چالوس
باربری تهران چالوس

باربری نیسان چالوس( نوشهر)

باربری نیسان چالوس( نوشهر) از تهران 1800000تومان

لطفا برای اگاهی از قیمت و زمان حرکت با کارشناسان ما تماس بگیرید

باربری نیسان چالوس(نوشهر) ازشهر قدس 1800000تومان

لطفا برای اگاهی از قیمت و زمان حرکت با کارشناسان ما تماس بگیرید

باربری تهران به نوشهر
باربری تهران به نوشهر
باربری نیسان چالوس( نوشهر) از خرمدشت2000000تومان

لطفا برای اگاهی از قیمت و زمان حرکت با کارشناسان ما تماس بگیرید

باربری نیسان چالوس( نوشهر) از شمس آباد1900000تومان

لطفا برای اگاهی از قیمت و زمان حرکت با کارشناسان ما تماس بگیرید

باربری تهران چالوس
باربری تهران چالوس

لیست باربری های چالوس( نوشهر)

نام شرکتشماره تماس
اتوبار خزر چالوس
09115005538
اتوبار مازندران09118075744
باربری پارسیان چالوس09114474005
باربری فرهنگ چالوس09114533207
باربری معلم چالوس09118318044
پاسارگاد چالوس
09118288856
حمل اثاثیه و مبلمان دریا چالوس09114814460
حمل اثاثیه و مبلمان ماهان09114549463
ظریف بار
1500 بدون کد
موسسه باربری کلاسیک09116470877
موسسه باربری کوروش چالوس09115327971
باربری تهران به نوشهر
باربری تهران به نوشهر

باربری وطن چالوس

چالوس ، خیابان ۱۷ شهریور ، ۲۰۰ متر مانده به هتل ، نمایندگی باربری وطن

سیاوش محمدی شماره تلفن همراه : ۰۹۱۱۱۹۱۲۱۹۶

چالوس بار

بندر نوشهر  کمربندی  تقاطع خیابان شمع ساحل شرکت حمل و نقل جاده ای چالوس بار

کدپستی : 79911- 46519        تلفن :  4-52372100-011  و فکس : 52372105-011

مدیر عامل : بابک سلطان مرادی 09111914278

رئیس هیئت مدیره : فیروز سلطان مرادی 09121904670

باربری تهران چالوس
باربری تهران چالوس

اشنایی با چالوس و نوشهر

شهرستان چالوس از شهرستان‌های استان مازندران ایران است. مرکز این شهرستان شهر چالوس می‌باشد.

این شهرستان از شرق به شهرستان نوشهر، از جنوب به شهرستان کرج و از غرب و جنوب غرب با شهرستان‌های عباس آباد و کلاردشت همجوار است.

باربری تهران چالوس
باربری تهران چالوس

باربری تهران به شمال

  • باربری تهران به مازندران
  • باربری تهران به گیلان
  • باربری تهران به گلستان

باربری تهران به مازندران

حمل باربین شهری به گیلان

باربری تهران به گلستان

 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید