Uncategorized

باربری شورآباد/ قیمت بگیر پشیمون نمیشی

باربری شورآباد در جنوب تهران دارای انبار های فراوان باعث رونق باربری شور اباد شده است.

اما ما چقدر منطقه و شرایط ان را میشناسیم و به ان اشراف داریم.

فهرست مطالب

باربری شور اباد

باربری شور اباد و حمل بار صنعتی

تعرفه هزینه وانت باربرای دوساعت ورودی داخل شهر300000 تومان

تعرفه هزینه نیسان باربرای دوساعت ورودی داخل شهر500000 تومان

تعرفه خاور هزینه باربرای سه ساعت ورودی داخل شهر950000تومان

برای ساعت اضافی یک سوم خاور و یک دوم نیسان و وانت اضافه میشود

هزینه بارگیری و تخلیه برای لیفتراک و جرثقیل 

باربری اثاثیه منزل در شور اباد

 هزینه باربری و حمل اثاثیه منزل از شور اباد به داخل شهرتهران

وانت به ازای دوساعت 350000تومان

نیسان به ازای دو ساعت500000 تومان

خاور مسقف به ازای سه ساعت 850 تا 950 تومان

ترمینال باربری شورآباد:

ترمینال باربری شورآباد به رشت:

وجود انبار های زیاد و در پی ان باربری های مختلف باعث بورس شدن ان منطقه شده است.

برای اگاهی از تعداد انبارها که همواره در حال تغییر است .

به تعداد این انبار ها و باربری ها مختلف توجه بفرمایید

کرایه حمل بار از شور اباد به رشت وانت 1400000 تومان

هزینه حمل از شور اباد به رشت نیسان 1600000 تومان

قیمت باربری از شور اباد تهران به رشت با خاور مسقف 3500000 تومان

برای اگاهی به قیمت روز به لیست و تعرفه حمل بار شهرستان کلیک فرمایید

ترمینال باربری شورآباد به اصفهان:

وجود انبار های زیاد و در پی ان باربری های مختلف باعث بورس شدن ان منطقه شده است.

برای اگاهی از تعداد انبارها که همواره در حال تغییر است .

به تعداد این انبار ها و باربری ها مختلف توجه بفرمایید

کرایه حمل بار از شور اباد به اصفهان وانت 1400000 تومان

هزینه حمل از شور اباد به اصفهان نیسان 1600000 تومان

قیمت باربری از شور اباد تهران به اصفهان با خاور مسقف3500000 تومان

حمل بار شور اباد
حمل بار شور اباد

ترمینال باربری شورآباد به شیراز :

وجود انبار های زیاد و در پی ان باربری های مختلف باعث بورس شدن ان منطقه شده است.

برای اگاهی از تعداد انبارها که همواره در حال تغییر است .

به تعداد این انبار ها و باربری ها مختلف توجه بفرمایید 

کرایه حمل بار از شور اباد به شیراز وانت 2400000 تومان

هزینه حمل از شور اباد به شیراز نیسان 2600000 تومان

قیمت باربری از شور اباد تهران به شیراز با خاور مسقف5500000 تومان

ترمینال باربری شورآباد به تبریز:

وجود انبار های زیاد و در پی ان باربری های مختلف باعث بورس شدن ان منطقه شده است.

برای اگاهی از تعداد انبارها که همواره در حال تغییر است .

به تعداد این انبار ها و باربری ها مختلف توجه بفرمایید

کرایه حمل بار از شور اباد به تبریز وانت 2400000 تومان

هزینه حمل از شور اباد به تبریز نیسان 2600000 تومان

قیمت باربری از شور اباد تهران به تبریز با خاور مسقف5000000 تومان

ترمینال باربری شورآباد به مشهد:

وجود انبار های زیاد و در پی ان باربری های مختلف باعث بورس شدن ان منطقه شده است.

برای اگاهی از تعداد انبارها که همواره در حال تغییر است .

به تعداد این انبار ها و باربری ها مختلف توجه بفرمایید

باربری شورآباد و کهریزک شورآباد

باربری شورآباد و کهریزک شورآباد برای وانت

این منطقه که به منطقه انبار های فراوان معروف است بهترین جولانگاه وانت پیکان و پراید است

لذا همواره با همکاران بنده در تماس باشیدواز قیمت وانت بار اگاه شوید

برای اگاهی به قیمت روز به لیست و تعرفه حمل بار شهرستان کلیک فرمایید

باربری شورآباد و کهریزک شورآباد برای نیسان

وجود بار انبار های مختلف باعث رونق باربری شور اباد میشود.

حضور این تعداد بار در شهرستان های دیگر به ویژه تهران باعث پایین امدن کرایه نیسان میشود.

لذا وجود ماشین های برگشتی باعث به تعادل رسید ان میشود

لذا همواره با همکاران بنده در تماس باشید

باربری شورآباد و کهریزک شورآباد برای خاور

وجود بار انبار های مختلف باعث رونق باربری شور اباد میشود.

حضور این تعداد بار در شهرستان های دیگر به ویژه تهران باعث پایین امدن کرایه میشود.

لذا وجود ماشین های برگشتی باعث به تعادل رسید ان میشود

لذا همواره با همکاران بنده در تماس باشید

حمل بار شور اباد
حمل بار شور اباد

باربری شورآباد و کهریزک شورآباد برای تریلی

وجود بار انبار های مختلف باعث رونق باربری شور اباد میشود.

حضور این تعداد بار در شهرستان های دیگر به ویژه تهران باعث پایین امدن کرایه میشود.

لذا وجود ماشین های برگشتی باعث به تعادل رسید ان میشود

لذا همواره با همکاران بنده در تماس باشید

حمل بار شور اباد
حمل بار شور اباد

باربری سپهری شورآباد

حسن اباد شور اباد نرسیده جنب پمپ بنزین

02156548585

باربری پارس شورآباد

قاسم اباد،ابتدای جاده واوان

02156543929

باربری صدف شورآباد

۰۲۱-۳۳۳۰۰۱۹۵

باربری مهتاب شورآباد:

شهرستان ری،جاده قدیم قم،خیابان پنجم شرقی

02156543318 تلفن

باربری نیسان شورآباد

باربری نیسان شورآباد به مشهد

بدون شک باربری نیسان در شور آباد بیشترین اقبال دارد.

واین حمل و نقل از شورآباد به مشهد شهر امام رضا بجهت زیارتی بودن مشهد ارزان تر از بیشتر هم مسیران خود است

شهرستان بار تهران یکی از همین باربری هاست

باربری نیسان شورآباد به اصفهان

از انجایی که سر راه مسی باربری تهران به اصفهان است

رانندگان برای بارگیری از شورآباد با هم رقابت میکنند

اما تمام بارگیری تا سه بعد از ظهر بیشتر نیست

باربری نیسان شورآباد به شیراز

برای نیسان هایی که از شیراز معمولا تره بار میاورنند باید که باری برای برگشت پیدا کرد 

اما بهترین جا برای بار و باربری شورآباد است چون وجود انبار های متعدد باعث این است

که بار نیسان به شیراز همواره فراهم باشد .

بارهای سبک  با بیمه قدرتمند برای رانندگان عزیز شیرازی

حمل بار شور اباد
حمل بار شور اباد

وانت شورآباد

وانت شورآباد به قزوین

برای وانت بار شهرستان همواره بیاد داشته باشید که مشخصات خاصی دارد.

تعرفه قیمت باربری از شورآباد به قزوین برابر است با8500000 تومان

وانت شورآباد به قم

قیمت حمل بار به این شهر زیارتی در حال حاضر برابر با 8500000 تومان است

وانت شورآباد به ساوه

برای وانت بار شهرستان همواره بیاد داشته باشید که مشخصات خاصی دارد.

این وانت ها که اکثر در مسیر برگشت ساوه به شورآباد خالی و بدون بار برمیگردند

بهترین موقیت برای ماشین های برگشتی است

و برای این مسیرهزینه حمل از شور ابا تا ساوه برابر 8500000 میباشد

حمل بار شور اباد
حمل بار شور اباد

وانت شورآباد به کاشان

برای وانت بار شهرستان همواره بیاد داشته باشید که مشخصات خاصی دارد.

برای برگشت این نوع وانت ها که عرقیات کاشان اولین گزینه بار برگشت از کاشان به شورآباد است.

پس یکی از بهترین مسیر حمل بار بار وانت شورآباد به کاشان است

 

حمل بار شور اباد
باربری شوراباد کهریزک

 

شماره باربری شورآباد

شماره باربری شورآباد منطقه باقرشهر

مناطق قلعه فتح آباد – خیر آباد – شهر سنگ –

باقر شهر – باقراف – جعفر آباد – بهشت زهرا – چهل خرواری

۵۵۲۲-۵۵۲۱-۵۵۲۰-۵۵۲۳

شماره باربری شورآباد منطقه کهریزک

5654 -5652 -5653 -5651 -5519 پیش شماره های این مناطق است.

پس با این شماره ها میتوان فهمید باربری دقیقا کجاست

شماره باربری شورآباد منطقه حسن اباد

5620 الی 5622 و 5690 پیش شماره های جدید این منطقه است

شماره باربری شورآباد منطقه واوان

5619و5629و5618و5517 از پیش سماره های این باربری ها هستند

خاور شورآباد

خاور شورآباد به رشت

برای اینکه بیشتر با خاور شهرستان و نوع ان اشنا شوید باید بدانید که:

انواع مختلف خاور

 • خاور چوبی ارزانترین نوع خاور است که معمولا در دو طرف حمل و نقل دارای بار است
 • خاور بغلدار:برای بارهای لیفتراکی استفاده میشود اسانترین بارگیری را دارد
 • خاورمسقف:بیشتر برای بارهای حساس و حجمی مورد استفاده قرار میگیرد.

خاور شورآباد به مشهد

برای اینکه بیشتر با خاور شهرستان و نوع ان اشنا شوید باید بدانید که:

انواع مختلف خاور

 • خاور چوبی ارزانترین نوع خاور است که معمولا در دو طرف حمل و نقل دارای بار است
 • خاور بغلدار:برای بارهای لیفتراکی استفاده میشود اسانترین بارگیری را دارد
 • خاورمسقف:بیشتر برای بارهای حساس و حجمی مورد استفاده قرار میگیرد.

خاور شورآباد به اصفهان

برای اینکه بیشتر با خاور شهرستان و نوع ان اشنا شوید باید بدانید که:

انواع مختلف خاور

 • خاور چوبی ارزانترین نوع خاور است که معمولا در دو طرف حمل و نقل دارای بار است
 • خاور بغلدار:برای بارهای لیفتراکی استفاده میشود اسانترین بارگیری را دارد
 • خاورمسقف:بیشتر برای بارهای حساس و حجمی مورد استفاده قرار میگیرد.

خاور شورآباد به شیراز

برای اینکه بیشتر با خاور شهرستان و نوع ان اشنا شوید باید بدانید که:

انواع مختلف خاور

 • خاور چوبی ارزانترین نوع خاور است که معمولا در دو طرف حمل و نقل دارای بار است
 • خاور بغلدار:برای بارهای لیفتراکی استفاده میشود اسانترین بارگیری را دارد
 • خاورمسقف:بیشتر برای بارهای حساس و حجمی مورد استفاده قرار میگیرد.
حمل بار شور اباد
حمل بار شور اباد

لیست باربری های شورآباد

باربری مهتاب شورآباد

02156543318 تلفن

باربری سپهری شورآباد

02156548585

باربری پارس شورآباد

02156543929

باربری صدف شورآباد

۲۱-۳۳۳۰۰۱۹۵

باربری شهرستان بار شورآباد

باربری مجهز که اصولا نیسان برگشتی از اعم کار این باربری است.

در زمینه خاور نیز با استفاده از خاور های پایانه بهترین گزینه اسj

02155208512 و 02155205896

انبار ها شور اباد
انبار ها شور اباد

شورآباد کجاست؟؟

همجواری شورآباد با راه های مواصلاتی مانند آزادراه تهران-قم، نزدیکی به خاورشهر و فرودگاه امام خمینی،

هزینه های نقل و انتقال کالا بین کارخانه ها را تا حد زیادی کاهش داده است.

همچنین وجود انبارهای متعدد نگهداری کالا توانسته عده زیادی از تولیدکنندگان و صنعتگران را به سمت این منطقه سوق دهد.
تا علاوه بر کاهش هزینه های حمل و نقل، بتوانند به راحتی از امکانات انبارهای موجود جهت نگهداری دسترسی آسان به کالاهای خود استفاده نمایند.
فاصله نسبی شورآباد از تهران برحسب مکان قرارگیری شما، تقریبا 30 کیلومتر و مسیر دسترسی به آن بسیار آسان است.
برای رسیدن به شورآباد می‌توانید از بزرگراه یادگار امام جنوب و سپس بزرگراه سعیدی عبور نمایید.
همچنین استفاده از بزرگراه تندگویان و قرار گرفتن در جاده قدیم تهران-قم، شما را به سمت شورآباد هدایت می‌کند.

انبار شورآباد

تعیین مکان انبار با توجه به مکان مصرف‌کنندگان، عرضه‌کنندگان، حجم معاملات، نوع کالا و نحوه حمل و نقل آن صورت می‌گیرد.
هزینه حمل و نگهداری آهن آلات بواسطه وزن بالای آن، زیاد است.

به همین دلیل موقعیت قراگیری و میزان دسترسی انبار از اهمیت بالایی برخوردار است.
درواقع از فاکتورهای متمایز کننده هر انبار می‌تواند به مجاورت آن با بزرگراه‌ها، بنادر و یا فرودگاه دانست.

 

انبار ها شور اباد
انبار ها شور اباد

بواسطه نزدیکی بازار آهن شادآباد به منطقه شورآباد و حجم بالای معاملات فولادی در کشور، انبارهای آهن موجود در شورآباد توانسته در هزینه و زمان صنعتگران صرفه جویی زیادی نماید.
وجود انبار در شورآباد به آن مرکزیتی می‌بخشد که موجب می‌شود، تمامی محصولات در یک منطقه ذخیره و از همانجا جابجا شود.
از این رو می‌تواند به مدیریت عرضه کالا کمک شایانی نماید.
انبار پیشرو با درنظر گرفتن تمامی موارد گفته شده است.

با دارا بودن فضای باز و سوله مسقف جهت نگهداری انواع آهن‌آلات و مواد پتروشیمی آماده خدمت رسانی است.

بعضی از مطالب از سایت پیشرو انبار گرفته شده است

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید