Uncategorized

حمل بار و مسافر(راه ها و جاده ها)

5
(1)

حمل بار و مسافر در راه ها و جاد ه ها از قدیمی ترین روش حمل بار بوده است.

که قبلا این حمل بار و انسان توسط نیروی چهارپایان (اسب شترالاغ و…)میگرفت .

که بعد ها بشکل بهتری دارای کابین شد و باربری با درشکه و کالسکه حاکی از بهتر شدن حمل بار مسافر است.

اما نکته جالب در مورد حمل بار این است که همواره یکی از چالشهای انسان است.

حمل بارومسافر; ویژگی راه ها و جاده ها

 • هزینه زیر ساخت ان جابجایی بار و مسافر نسبت دیگر حمل بار های مشابه ریلی و لوله گذاری خیلی کمتر است.
 • در این راهها و جاده ها بجز حمل بار و انسانها میتوان استفاده های دیگری کرد.
 • برای حمل بار براحتی میتوان جاده را از هر نقطه ای برخلاف بقیه حمل زمینی گذراند.
 • امکان متصل کردن راههای مختلف برای اتوبار و مسافر به راحتی امکان پذیر است.

حمل بار و تاریخچه جاده ها

از زمانی که انسانها نیاز به غذا را در خود احساس کردند مشغول احرکت دادن بار که شامل مواد غذایی بود شدند.

واز انجایی که پیدا کردن مواد غذایی دشوار بود همواره خود فرد به عنوان مسافر محسوب میشدند.

و مواد غذایی که با خودشان به سمت منزل میبردند حمل باربه شمار می امد.

اما اولین افرادی که به عنوان اولین ها بوده اند ودر تاریخ مستند برای حمل بار اسمشان امده است رومیانند.

رومیان برای ارتباط برقرار کردن بین تمام امپراطوری از راه ها استفاده میکردند .

رسیدن سریع نیرو انها ابزار جنگی و یا نفرات جنگی و نیروهای کنترل گر بوده است .

پیشگامان صنعت راه سازی و جاده سازی

 

پیشگامان این رشته که تمام انسانها به برکت وجود انها حمل ونقل اسان و سریع داشته اند .

مک آدامز-متکالف – تلفورد و رابینسون از انگلیس بودهاست.

حمل بار ومسافر :اهمیت راهها و جاده ها

جاده ها علاوه بر اینکه کار جابجایی در ان انجام میشود یکی از فاکتورهای مهم برای موفقیت است.

و باعث تقویت امپراتوری های بزرگ میشده و خرابی راه ها سبب شکست حکومت ها بوده است.

و در سالهای بعد نیز علاوه بر جابجا کردن وجود راهها سبب رونق تجارت و موفقیت تاجران میشد.

بحدی که کشوری که میزان بیشتری راه ساخته بود برای رساندن محصولات به سایر نقاط راحت تر ست.

هزینه اصلی جاده ها

حمل بار اثاثیه

اما بیاد داشته باشیدعمده هزینه راه سازی مربوط به پاکسازی جنگل ها حفر تونل ها برای حمل بار است.

و پر کردن دره ها و خاکریزی و بال اوردن سطح جاده برای مسافران بسیار ضروری است.

اما المان اولین کشوری است که این شریان اساسی رادر کل کشور ایجاد کرد.

و باربری را به جهت این رگهای حیاتی به اسانی رقم زد .

قبل از جنگ جهانی دوم هیتلر مانند رومیان به این نتیجه رسید که حرکت نیرو یک فاکتور مهم است.

برای پیروزی در جنگ وجابجایی ویژه که همانا ادوات جنگی بوده و جابجایی نیرو نیازمند ست.

و همین باعث شد به یکی از افسران خودauto bahns دستور ساخت نزدیک به 2000 مایل یا 32000 کیلومتر جاده کند که بعد ها با درک بهتر از جاده و بحث کیفیت بلژیک نیز به ان پرداخت .

فرانسه و ایتالیا و انگلیس همزمان به ساخت جاده روی اورده که به زیر ساخت ان بهای زیادی داده میشد.

بطوری که این شبکه ها که زیر سازی بهتری داشتند را به شبکه انگلیسی معروف شد و باعث رشد حرکت میشد.

این جاده ها بیشتر برای جابجایی بار و نظامیان و تجهیزات استفاده می شود .

حمل بار و توسعه پایدار

وجود جاده ها خود یک فاکتور مهم برای تغییر جایگاه کشور ها به لحاظ اقتصادی و توسعه پایدار است

اما تغییر کاربری اراضی شهری جهت رفع نیازهای اساسی مردم در زمینه مسکن و حمل بار و مسافر است .

اما ابتدا میخواهم تعریفی از حمل بار و مسافر انجام دهم و در یک جمله حمل و نقل عمومی بشرح زیر است.

امکانات ثابت جریان ها و سیستم های کنترلی ست که به مردم این امکان را میدهد بر محدودیت های محیط جغرافیایی برای فعالیتهای خود که شامل حمل بار و مسافر میشود غلبه یابنند و در این تعریف امکانات ثابت همان تسهیلات و وام هایی است که مدد حمل بار و مسافر امده و نوسازی انجام میشود .

راهکار های برای توسعه شهری و حمل بار به شرح زیر است

راهسازی
راهسازی

حمل بار و مسافر نوسازی ان چه مزایایی برای توسعه دارد

 • کاهش اتکا به خودرو های شخصی مانند وانت و تاکسی
 • حفاظت و احیای نظام هایطبیعیدر شهر و منطقه پیرامون ان
 • کاهش مصرف منابع فسیلی و کم شدن الودگی به نسبت حجم جابجایی
 • تقویت ا قتصاد شهری با پایین امدن قیمت تمام شده در حمل بار
 • رقابتی شدن صنعت حمل و نقل

اما مهمترین عوارض زیست محیطی الودگی بقرار زیر است

عوارض
عوارض ناشی از راهسازی

حمل و نقل شهری و عوارض زیست محیطی

 • مصرف انرژی و گرم شدن زمین در اثر حمل بار و مسافر
 • الودگی هوا شامل الودگی کازهای گلخانه ای البته حمل بار تنها عامل نیست
 • الودگی صوتی از بوق ماشین ها گرفته تا صدای ماشین های فرسئده
 • کابری زمین واثرات ناشی از ان :حمل بار یک راه یا جاده را میطلبد و چه بسا بومی ها طرفی از ان نمیبرند.
 • جاده کندن زمینی که متعلق به انسانها به تنهایی نیست و باعث تخریب ان برای سایر موجودات میشود.
 • جاری شدن سیل در اثر تخریب جنگها در حالی که حمل بار باعث توسعه میشود.

اما حال که حمل بار و مسافر ناچارا در اولویت ما انسان ها قرار میگیرد اما راهکار چیست

راهکار حمل ونقل عمومی.در راه و جاده ها(پیشنهادات)

 • قوانینکه حفاظت محیط زیست رادر نظر داشته باشند مانند کاهش مصرف سوخت کاهش تولید و انتشار الاینده ها
 • قوانین حمل و نقل برای کاهش الودگی هوامانند مدیریت ترافیک برای کاهش الودگی هوا
 • مدیریت ترافیکی :برای کاهش الودگی هوا مانند وضع قوانین زوج و فرد
 • مدیریت پلیس راهنمایی برای داشتن توقف بدون مزاحمت و وضع قوانین پارکینگ
 • وضع قوانین مالیاتی بر سوخت و خودرو فرسوده
 • استفاده از تکنولوژی برتر شهری و جانشینی ترن با اتوبوس های فرسوده
 • ارتقا فرهنگ عمومی برای استفاده از حمل و نقل عمومی
 • گسترش حمل و نقل عمومی هعم از اتوبوس مترو …
 • محدودیت سرعت در شهر و ایجاد زمینهای که استفاده کننده از سرعت رسیدن استقبال بنماید.
 • بالا بردن هزینه استفاده از ماشین شخصی

در بالای مقاله از راه ها و جاده ها نام برده شد و از راه اهن به عنوان راهکار حمل و نقل عمومی یاد شد

اما ویژگی های حمل و نقل عمومی با ریل

اواین راه اهن در سال 1825میلادی در شمال انگلیس اغاز به کار کرد .

دو شهر استکهتون و دارلینگتون را به هم وصل کردو برای اولین بار مسافران را به همراه بار های خود رساند.

وجود توقف گاه ها و کم بودن میزان تفوقف باعث شد که حمل و نقل با قطار عنوان محبوبترین را بخود اختصاص دهد.

حمل بار با قطار و مزایای این نوع حمل ونقل

 • اقتصادی بودن ان برای این نوع شرکت باربری است و چه مسافر بری
 • ترافیک در این نوع حمل و نقل وجود ندارد
 • جابجایی بال یکی از ویژگی این نوع حمل ونقل است 100 تن بار و مسافر
 • در فضای کم میتواند تعداد و حجم زیادی از مسافر و بار را جابجا نماید
 • تعداد سالهای استفاده قطار نسبت به بقیه اتوبوس و مینی بوس بیشتر است

حمل و نقل ریلی و مشکلات

 • هزینه زیر سلزی و تهیه ریل بسیار گرانتر از جاده است
 • محدودیت قطار در توقف و در حرکت از نقاط مختلف شهر (نمیتوان تمام شهر را ریلی کرد)
 • در هر موقعیتی نمیتوان از ان استفاده کرد با توجه به استلاک بالا اگر به حد قابل قبولی نرسد .
 • الودگی ان نسبت به ماشین های جدید برقی بیشتر است و امکان تغییر موتور فعلا امکان پذیر نیست.
 •  

امریکا به عنوان کشور قدرتمند اقتصادی بخاطر وجود راه های زیاد در کشور باعث راحتی مسافران اشده است.

برای مطالعه بیشتر به سایت اشنایی با راه ها مراجعه فرمایید

 

حمل بار زمینی حمل بار نیسان حمل بار اثاث
راه ها سرمایه های کشورنددر حفظ ان بکوشیم
1 دی 1401

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید